11 kwietnia 2007

Bezpłatne szkolenia w Klubie Lekarza

Szkolenie jest zarejestrowane w Ośrodku Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i Lekarzy Dentystów Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie – udział umożliwia uzyskanie 4 punktów edukacyjnych do Indeksu Doskonalenia Zawodowego. Najbliższe szkolenie odbędzie się 25 kwietnia 2007 r.
o godz. 14.00 w Domu i Klubie Lekarza – ul. Raszyńska 54, Warszawa. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Program obejmuje m.in. wykłady:
Możliwości diagnostyczne 16-rzędowej tomografii komputerowej,

dr n. med. Ewa Jeglińska;

Możliwości diagnostyczno-terapeutyczne współczesnej radiologii interwencyjnej,
dr n. med. Mirosław Nowicki.


Zgłoszenie na kurs należy wysłać do 23 kwietnia 2007 r. na adres: agnieszka.sieradzka@enel.pl
lub telefonicznie: (022) 431-78-23 (w godz. 9.00-15.00). Więcej na stronie: www.enel.pl/lekarze

Gospodarz spotkania
lek. Małgorzata Sanokowska-Wójcik, pełnomocnik dyrektora ENEL-MED

Archiwum