13 kwietnia 2007

I Ogólnopolski Uniwersytecki Dzień Diabetologii

Akademia Medyczna w Warszawie
organizuje – pod honorowym patronatem rektora AM,
prof. zw. dr. hab. med. Leszka Pączka –
I Ogólnopolski Uniwersytecki
Dzień Diabetologii
28 kwietnia br., w godz. 9.00-18.00,
w Centrum Dydaktycznym AM (aula A)
w Warszawie, ul. ks. Trojdena 2a.

W programie: problemy diabetologiczne – nowe rozwiązania, leki, metody leczenia, standardy postępowania.
Udział w konferencji jest bezpłatny. Za uczestnictwo przyznaje się 8 punktów edukacyjnych i certyfikat.
Uczestnicy proszeni są o zgłoszenie udziału w konferencji telefonicznie: (22) 326-58-17; lub pocztą: Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Diabetologii AM, ul. Kondratowicza 8, 03-242 Warszawa; albo e-mailem: klindiab@amwaw.edu.pl
Komitet organizacyjny i naukowy – przewodniczący: prof. dr hab. med. Anna Czech, prof. zw. dr hab. med. Jan Tatoń.
Organizator – „Twoje Zdrowie”,
ul. Podmiejska 12, 01-498 Warszawa,
tel. (22) 861-41-58, fax: (22) 638-41-06,
e-mail: biuro@twojezdrowie.com.pl

Archiwum