22 kwietnia 2007

KSLP zaprasza

Najbliższe spotkanie Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich odbędzie się 12 kwietnia 2007 r. w sali wykładowej „Caritasu” przy ul. Bednarskiej 28/30 (róg Krakowskiego Przedmieścia) po Mszy św. w kaplicy RES SACRA MISER o godz. 18.00. Prelekcję nt. „Społeczne ruchy w zwalczaniu raka piersi w Polsce wygłosi dr Dorota Czudowska, specjalista chorób wewnętrznych i onkologii klinicznej, prezes Polskiego Forum Europejskiej Koalicji do Walki z Rakiem Piersi. 10 maja br. – spotkanie nt. „Dokąd zmierzasz, polski lekarzu…” z udziałem podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Anny Gręziak, przewodniczącej Zarządu Regionu Mazowieckiego OZZL Marii Balcerzak oraz prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej Konstantego Radziwiłła.

Zapraszamy także na coroczną pielgrzymkę do Częstochowy i rekolekcje dla pracowników służby zdrowia – w dn. 24-27 maja br.

Zapraszamy lekarzy, studentów AM i inne zainteresowane osoby, także spoza Stowarzyszenia.

Zarząd Oddziału Mazowieckiego KSLP

Archiwum