18 kwietnia 2007

Nielegalni nieubezpieczeni

Coraz większe koszty generują nieubezpieczeni cudzoziemcy nielegalnie przebywający w naszym kraju. Na osoby bez wymaganego ubezpieczenia Narodowy Fundusz Zdrowia wydał w zeszłym roku ponad 10 mln zł.

Grupa nieubezpieczonych obcokrajowców, szczególnie z krajów spoza Unii Europejskiej, rośnie. W przypadku zagrożenia zdrowia czy życia nie można im odmówić hospitalizacji. Chorzy ci trafiają do szpitali bez żadnego dowodu ubezpieczenia.
– Wartość usług, jakie świadczymy cudzoziemcom, osobom nielegalnie przebywającym w naszym kraju i innym nieubezpieczonym, sięga 3-4 proc. kontraktu z NFZ – mówi dyrektor ds. medycznych Szpitala Praskiego p.w. Przemienienia Pańskiego Włodzimierz Borowski. Trafiają tam m.in. osoby nieubezpieczone z okolic Bazaru Europa. Z kolei do Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Solec trafia wiele ofiar wypadków z okolic dworca średnicowego Warszawa-Śródmieście. – Wśród ofiar są również osoby nieubezpieczone – podkreśla dyrektor Waldemar Rybak.
Nie są to jedyne placówki, które wykazują takich chorych. – W związku z informacjami o zadłużeniu szpitali zrobiliśmy zestawienie podlegających nam placówek – mówi rzecznik prasowy Akademii Medycznej w Warszawie Grzegorz Lisicki. Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus mieszczący się przy ul. Lindleya jako jeden z powodów swojego zadłużenia wskazał nieubezpieczonych cudzoziemców.
Dokładna liczba nielegalnie przebywających w Polsce cudzoziemców nie jest znana. – Możemy tylko stwierdzić, że w 2003 r., kiedy Polska ogłosiła abolicję dla takich osób, ujawniło się 5 tys. cudzoziemców – mówi dyrektor generalny Urzędu ds. Repatriacji i Cudzoziemców Jan Węgrzyn. Według danych Urzędu, największą grupę stanowią Wietnamczycy i Ormianie. Jednak, w jego opinii, największym problemem dla służby zdrowia nie są nielegalnie przebywający w kraju obcokrajowcy, ale osoby, które wjechały do Polski legalnie i przedłużyły sobie pobyt poza deklarowany okres, nie mając odpowiedniego ubezpieczenia zdrowotnego. Cudzoziemcy spoza Unii, aby przekroczyć naszą granicę, muszą przedstawić środki finansowe na pokrycie kosztów swojego leczenia albo mieć wykupioną polisę ubezpieczeniową opiewającą na czas pobytu w naszym kraju. – Zdarza się jednak, że osoby, głównie zza wschodniej granicy, deklarują chęć pozostania w Polsce przez kilka dni i na ten okres mają środki lub polisę, a w rzeczywistości pozostają dłużej. Jeżeli wtedy ulegają wypadkowi i konieczna jest hospitalizacja, generują koszty dla placówek ochrony zdrowia – podkreśla J. Węgrzyn.
Udzielanie świadczeń zdrowotnych osobom nieubezpieczonym reguluje art. 97 ust. 3 pkt 3 ustawy zdrowotnej z dnia 1 października 2004 r. Od tego też czasu Narodowy Fundusz Zdrowia zbiera informacje dotyczące udzielania świadczeń medycznych osobom spoza systemu ubezpieczeniowego. – Rok 2005 był pierwszym, z którego mamy dane ze wszystkich dwunastu miesięcy – mówi Michał Rabikowski z Biura Informacji i Komunikacji Społecznej NFZ. W 2005 r. Fundusz wydatkował 6,35 mln zł z tytułu udzielonych świadczeń 1550 osobom będącym poza systemem opieki zdrowotnej. W 2006 r. nieubezpieczonym udzielono 3634 świadczenia na łączną sumę 11,03 mln zł. To także jedna z przyczyn zadłużenia polskich szpitali.

Grzegorz GUTTMAN

Archiwum