23 kwietnia 2007

Stanowisko Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie z dnia 7 marca 2007 r.

Prezydium ORL w Warszawie wyraża ubolewanie w związku z zamieszczoną w „Dzienniku” w dn. 2 marca br. wypowiedzią członka naszej Izby – prof. dr. hab. n. med. Zbigniewa Religi dotyczącą apelu przewodniczącego ORL w Warszawie Andrzeja Włodarczyka o tworzenie „Czarnej księgi błędów systemu ochrony zdrowia”.

Użyte przez ministra zdrowia sformułowania – „to nadużycie i kłamstwo”, „kardynalne i wielkie kłamstwo” – stoją w sprzeczności z przepisami Kodeksu Etyki Lekarskiej, m.in. z art. 52: Lekarze powinni okazywać sobie wzajemny szacunek (…) i art. 59: Lekarze powinni solidarnie wspierać działalność swego samorządu, którego zadaniem jest zapewnienie lekarzom należnej pozycji w społeczeństwie. Podejmując krytykę działania organów samorządu lekarskiego, winni przeprowadzić ją przede wszystkim w środowisku lekarskim lub na łamach pism lekarskich.

Archiwum