24 kwietnia 2007

Współczesny słownik medyczny

A
ALKOHOL – zguba niektórych lekarzy.

AMNESTIA – może być słowem, na które liczą.

B
BRAWUROWE – działanie uzbrojonych po zęby oddziałów specjalnych, polegające na wkraczaniu do akcji (najlepiej
w czasie operacji) i wyprowadzaniu lekarza na oczach pacjentów, w świetle jupiterów. Jest to nowa metoda promowania lekarza.

C
CELA – jedno z ulubionych miejsc, gdzie ostatnio kieruje się lekarzy; z niekrępującym wejściem, ale bez wyjścia; ma mu przypominać gabinet lekarski.

D
DYŻURKA LEKARSKA
– miejsce, gdzie zmęczony i przepracowany lekarz czasami pije kawę i może, w każdej chwili, spodziewać się wizyty ubranych na czarno panów w kominiarkach i wyjść z nimi na spacer.

E
EPIKRYZA – czyli podsumowanie działalności lekarza, ze szczególnym uwzględnieniem niezamierzonych błędów w jego pracy i nagłośnienie ich w środkach masowego przekazu. A wszystko po to, aby pacjenci nabierali zaufania do lekarzy.

F
FIRMY FARMACEUTYCZNE – czyli instytucje mające korumpować lekarzy (wieczne pióra, finansowanie wyjazdów naukowych); natomiast leki to sprawa drugorzędna.

G
GABINET LEKARSKI
– obecnie bardzo często pomieszczenie z zakratowanym oknem, wielkości 3/3 metry, bez leżanki i biurka, za to z pryczą.

H
HAKI – narzędzia chirurgiczne do odsłaniania pola operacyjnego. Dzisiaj do dobrego tonu należy zbieranie „haków” na lekarza.

I
INTENSIVE CARE UNIT – miejsce, gdzie jeśli prokurator nie widzi, można odłączyć aparaturę podtrzymującą życie.

J
JUDYM – dr Judym; dziś, biorąc pod uwagę nasze pensje, wszyscy jesteśmy Judymami. (Pracuj, pracuj za grosze,
a ja na ciebie donoszę).

K
KONIAK – symbol korzyści materialnej lekarza, będący – o czym prasa nie wspomina -przyczyną odruchów wymiotnych u obdarowywanych z wdzięczności lekarzy. Butelka koniaku stanowi doskonały pretekst do „zaobrączkowania” lekarza i przeniesienia go w miejsce odosobnienia.

L
LEKARZ – kiedyś prestiżowy zawód, dzisiaj sprowadzony do rangi zawodu lakiernika czy listonosza. Ostatnio „lekarz”, wg słów naczelnego prawnika, jest synonimem wyrazu „zabójca”.

M
MONGOLIA
– kraj, który dostarczy nam wielu lekarzy.

N
NOCNY DYŻUR LEKARSKI – okazja do zrobienia (przez rodzinę) awantury lekarzowi, że ten natychmiast nie udzielił, w izbie przyjęć, pomocy pacjentowi z czyrakiem na…

O
OPATRUNEK – czynność, która, w oczach niektórych prokuratorów, może spowodować nieumyślne zakażenie rany, doprowadzając do śmierci. Najlepiej „zapuszkować” lekarza w czasie robienia opatrunku, nie czekając na jego ewentualne zropienie.

OPERACJA pacjenta – czynność ryzykowna; grozi od 3 do 8 lat w razie komplikacji.

P
PRESTIŻ zawodu lekarskiego – przy obecnej nagonce medialnej jest już pojęciem historycznym.

PRZESZCZEP NARZĄDU – czynność absolutnie naganna i korupcjogenna.
R
eRka – pojazd mechaniczny, zwany karetką, który czasami był używany do wstrzyknięć pavulonu (tego, że najczęściej używa się go do ratowania życia pacjenta, już się nie eksponuje).

S
SAKSY – jedyne rozwiązanie pozwalające lekarzom (zwłaszcza młodym) stanąć na nogi i poczuć, że zawód lekarza jest darzony należytym szacunkiem.

SZPITAL – miejsce, gdzie wg powszechnej opinii dokonuje się najwięcej przestępstw, zaś leczenie jest działalnością uboczną.

T
Jest TOWARZYSTWO Opieki nad Zwierzętami. Proponuję stworzenie TOWARZYSTWA OPIEKI NAD LEKARZAMI.

U
UWIĄD starczy – jest niczym w porównaniu z uwiądem i nędzą naszej państwowej służby zdrowia.

W
WYJAZD „na Zachód” – najlepsze rozwiązanie problemów gnębiących rodzimą służbę zdrowia (ostatni gasi światło). Patrz też pod „S”.

XY
Wielkie niewiadome, co zapowiadane reformy w służbie zdrowia przyniosą społeczeństwu.

Z
ZABÓJCA, czyli lekarz – to najczęściej lansowana nazwa naszego zawodu. Zero tolerancji (patrz też pod „L”). Oczywiście wszystko z myślą o pacjentach
i ich oczekiwaniach.

Jerzy BOROWICZ

Archiwum