27 maja 2007

Alfabet wspomnień Jerzego Borowicza

ANNA WYSOKIŃSKA-BOROWICZ doktor medycyny, lekarz diagnosta laboratoryjny, ze szkoły profesora Jerzego Krawczyńskiego. Humanistka, erudytka, rozmiłowana w medycynie, specjalista II stopnia w analityce. Praca doktorska o zachowaniu się niektórych enzymów w warunkach głodu zupełnego była na czasie, bowiem niedługo po tym wprowadzono w PRL-u kartki żywnościowe. Ania, jak na naukowca przystało, nie tylko na szczurach, ale i na sobie przeprowadzała eksperymenty z głodowaniem. Była moją żoną. Zginęła tragicznie w Libii (1983), osierocając mnie i naszą córkę, Kasię.

JERZY ZAWADOWSKI (TITA) doktor medycyny, chirurg ze szkoły prof. Jana Raczyńskiego, adiunkt III Kliniki Chirurgicznej AM. Kolejny syn prof. Witolda Zawadowskiego, „guru” polskiej radiologii. Jerzy, zwany inaczej Tytusem lub Titą, w latach okupacji sympatyzował z moją siostrą. Ja, paroletni brzdąc, odgrywałem rolę listonosza i zanosiłem listy miłosne, to w jedną, to w drugą stronę. Tita ładnie rysował. Kiedyś była moda na pamiętniki, do których się wpisywano. Pamiętam, że Tita narysował mi w pamiętniku samolot myśliwski z wpisem: „Pamiętaj, abyś lotu swego życia nigdy nie obniżał”. Starałem się spełnić to polecenie Tytusa. Tita od kilkudziesięciu lat jest za granicą. Ożenił się w Kongu z czarnoskórą pięknością, a teraz mieszka na stałe w Belgii.

MAGDALENA ŻABICKA – doktor medycyny, radiolog. Niesłychanie dokładna i pracowita. Nie przepuści żadnego bubla. Sumienna aż do imentu. Nadzieja średniego pokolenia warszawskich radiologów. Miłośniczka nauki. Pamiętam ją jako małą dziewczynkę, kiedy z rodzicami i siostrą bliźniaczką była w Libii. Niewykluczone, że pod moim wpływem wybrała jako specjalizację radiologię. Jeśli tak, to jest to jeden z moich większych sukcesów życiowych. Magda pracuje w Wojskowym Instytucie Medycznym i tylko patrzeć, jak zostanie docentem.

RYSZARD JACEK ŻOCHOWSKI – „Zmarł Ryszard Jacek Żochowski, lekarz, profesor, minister zdrowia i opieki społecznej, nasz kolega, kardiolog” – tak pisał o sobie w swoim życiorysie w 1993 roku. Napisał to 4 lata przed śmiercią, czując, że choroba go pokona. Ten makabryczny wstęp do życiorysu świadczy o Jacku jako o człowieku, który świadom, co go czeka, nie przestawał pracować, kierując kliniką oraz Ministerstwem Zdrowia do ostatniej chwili, kiedy już słaniał się na nogach. Dzielny człowiek. Świetny lekarz kardiolog, a także jeden z najlepszych ministrów zdrowia, a na pewno jeden z najbardziej inteligentnych. Przez jakiś czas byłem jego doradcą w ministerstwie – wszedłem wtedy w skład oficjalnej delegacji na obrady WHO w Genewie. Mogłem zobaczyć, jakim uznaniem międzynarodowym cieszył się Jacek, choćby z tego powodu, że biegle mówił po angielsku, czego wielu ministrów nie potrafi. O Jacku można by pisać długo i dużo, ale pisać nie trzeba. Znali go i szanowali wszyscy, z którymi się stykał.

„Alfabet wspomnień” drukowaliśmy
w „Pulsie”, począwszy od numeru 3/2005. Książkę dr. Jerzego
Borowicza, wydaną przez OIL w Warszawie, można kupić
w Klubie Lekarza
przy ul. Raszyńskiej 54
– tam też, w styczniu br., odbyła się jej
promocja
(por. „Puls” nr 2/2007,
s. 24).

STOCER
Uprzejmie informuję, że w „Alfabecie wspomnień Jerzego Borowicza”, zamieszczonym w styczniowym numerze „Pulsu”, występuje błąd w nazwie naszego szpitala. Brzmi ona: Centrum Rehabilitacji STOCER im. prof. Mariana Weissa – mieszczące się w Konstancinie, przy ul. Ireneusza Wierzejewskiego 12.
Wymieniony przez dr. J. Borowicza ośrodek: Centrum Kształcenia i Rehabilitacji mieści się w Konstancinie, przy ul. Gąsiorowskiego12/14, i nie nosi im. Mariana Weissa. Centrum Kształcenia i Rehabilitacji jest Niepublicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej i powstał na bazie istniejącego za czasów prof. Weissa Centrum Kształcenia Inwalidów.
Przypominamy, że nazwa własna szpitala utworzonego przez prof. Weissa STOCER powstała ze skrótu: Stołeczne Centrum Rehabilitacji.

Dr n. med. Marek Krasuski
ordynator Oddziału II
Centrum Rehabilitacji im. prof. M. Weissa,
konsultant wojewódzki w dziedzinie rehabilitacji
medycznej dla województwa mazowieckiego,
sekretarz naukowy Komitetu Rehabilitacji,
Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej PAN,
prezes Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji

Archiwum