24 maja 2007

Gruzlica – 21. miejsce w UE

Z oceny epidemiologicznej 2006 r. wynika, że w Polsce utrzymuje się spadek zachorowań na gruźlicę. W ub.r. zgłoszono 8513 zachorowań – o 700 mniej niż w 2005 r.; 91,5 proc. ogółu zachorowań stanowi gruźlica płuc.

Nadal utrzymują się znaczne różnice w liczbie zachorowań między poszczególnymi regionami kraju, najliczniej występują one w województwach: lubelskim, świętokrzyskim i łódzkim. Mazowsze utrzymuje się w średniej krajowej.
W Unii Europejskiej Polska należy do krajów o poważnej sytuacji epidemiologicznej gruźlicy i zajmuje 21. miejsce w rankingu zachorowań. Znacznie lepsza sytuacja jest w krajach tzw. starej Unii, o wiele gorsza w krajach byłego ZSRR.
Zachorowalność wzrasta z wiekiem. W Polsce główne problemy w zwalczaniu gruźlicy wynikają z braku stabilnego systemu wykrywania chorych oraz braku dyscypliny leczenia (co ósmy chory je przerywa). Jedyną metodą poprawy skuteczności leczenia jest wdrożenie propagowanego przez WHO systemu przyjmowania leków w obecności personelu medycznego (bezpośrednio nadzorowane leczenie, DOT – Directly Observed Treatment).
Z analizy sytuacji krajowej i światowej wynika, że skuteczność zwalczania gruźlicy jest obecnie raczej problemem ekonomiczno-organizacyjnym niż medycznym. mkr

Archiwum