21 maja 2007

Konferencja Naukowo-Szkoleniowa SPORT I AKTYWNOŚĆ RUCHOWA DZIECI I MŁODZIEŻY – WYBRANE ASPEKTY MEDYCZ


W dn. 1-2 czerwca 2007 r., godz. 9.00, w Warszawie, w Centrum Olimpijskim, ul. Wybrzeże Gdyńskie 4, odbędzie się Konferencja Naukowo-Szkoleniowa SPORT I AKTYWNOŚĆ RUCHOWA DZIECI I MŁODZIEŻY – WYBRANE ASPEKTY MEDYCZNE, zorganizowana przez Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej, Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej, Fundację Edukacji Medycznej, Promocji Zdrowia, Sztuki i Kultury „ARS MEDICA”, przy współudziale licznych towarzystw naukowych, instytucji i organizacji medycznych i sportowych.
Odpowiednio dawkowana aktywność fizyczna, w każdym wieku i na każdym etapie rozwoju człowieka, to najtańszy i najprostszy środek zwiększający wszechstronne możliwości adaptacyjne i odpornościowe ustroju.
W dalszym ciągu jednak świadomość roli, jaką może odegrać aktywność ruchowa w utrzymaniu zdrowia, prewencji rozlicznych chorób i skutecznym ich leczeniu, nie jest doceniana przez lekarzy specjalistów, lekarzy pierwszego kontaktu i pozostałych pracowników służby zdrowia.
Konferencja jest interdyscyplinarnym spotkaniem naukowym. Jej cel to m.in. ukazanie roli aktywności ruchowej w profilaktyce, a także w kompleksowym leczeniu i rehabilitacji najpowszechniejszych chorób cywilizacyjnych.
Tematy przewodnie:
1. Aktywność fizyczna dzieci i młodzieży gwarantem zdrowia publicznego.
2. Sport dzieci i młodzieży jako podstawa kreowania sukcesu w sporcie wyczynowym.
Szczegółowe informacje – Komitet Organizacyjny Kongresu:
01-813 Warszawa, ul. Marymoncka 34 (skr. 23); tel./fax: (0 22) 834-67-72, 405-42-72, tel. kom. 0601-22-78-99; e-mail: nauka@medsport.pl
http://www.medsport.pl
opr. md

Archiwum