24 maja 2007

Majowy protest OZZL

18 kwietnia br. w Warszawie Zarząd Krajowy i Zgromadzenie Reprezentantów Organizacji Terenowych OZZL podjęły decyzję w sprawie akcji protestacyjnej lekarzy w Polsce.

Powołano Komitet Strajkowy i wyłoniono z niego Prezydium, w skład którego wchodzą przewodniczący regionów OZZL oraz 6 najaktywniejszych związkowców. W głosowaniu przyjęto terminy akcji protestacyjnych: na 26 kwietnia br. ogłoszono pogotowie strajkowe; 10 maja br. w godz. 11.00-13.00 odbędzie się dwugodzinny strajk ostrzegawczy; 15 maja – strajk jednodniowy; 21 maja rozpocznie się strajk ciągły. W czasie trwania strajku lekarze będą przychodzić do pracy, ale pomocy będą udzielać tylko pacjentom w stanach nagłych.

Najważniejszy postulat strajkowy dotyczy płac, które mimo październikowych podwyżek – zdaniem przewodniczącego OZZL Krzysztofa Bukiela – nadal są zbyt niskie. Związek domaga się dla lekarzy bez specjalizacji minimum 5 tys. zł brutto, a dla lekarzy ze specjalizacją – 7 tys. brutto.
Inny postulat OZZL to zmiana systemu ochrony zdrowia. W propozycjach związku znajdują się m.in.: dopłaty pacjentów do świadczeń oraz inny, szerszy koszyk usług gwarantowanych od tego, który przygotowuje Ministerstwo Zdrowia.

W dniu, w którym zapadały decyzje o podjęciu akcji protestacyjnej, na 608 publicznych szpitali w kraju – związkowcy z ok. 240 byli w sporze zbiorowym z pracodawcą. Do terminu rozpoczęcia akcji będzie ich prawdopodobnie więcej – tylko te szpitale mogą rozpocząć strajk. Jak szacowano w trakcie obrad OZZL, akcja protestacyjna obejmie ok. 200 szpitali. Na Mazowszu na protest zdecydowało się kilkanaście szpitali, w tym przede wszystkim duże placówki
w stolicy.

Jak podkreśla Krzysztof Bukiel, strajkujący lekarze nie chcą przyczyniać się do powiększenia cierpień pacjentów, ale nie mają innej niż strajk drogi do realizacji swoich postulatów. Związkowcy przygotowywali się do strajku kilka miesięcy, licząc na rozpoczęcie negocjacji z władzami. Obecnie także mają nadzieję, że pierwsze dni akcji protestacyjnej skłonią władze do rozpoczęcia rozmów.

mkr

Archiwum