16 maja 2007

ODRODZONY STAN LEKARSKI

W przededniu XXV Okręgowego Zjazdu Lekarzy – dla upamiętnienia piątej rocznicy przyjęcia przez naszą Izbę imienia prof. Jana Nielubowicza, co było realizacją uchwały XVIII Okręgowego Zjazdu Lekarzy – OIL w Warszawie wydała książkę „ODRODZONY STAN LEKARSKI”. W publikacji wykorzystano, wraz ze zdjęciami, wybrane teksty zamieszczone w „Pulsie” w latach 2003-2007.

W Słowie wstępnym pióra przewodniczącego ORL w Warszawie Andrzej Włodarczyka czytamy m.in.:

W II Rzeczypospolitej mówiliśmy o sobie, wykonując wolny zawód lekarza – stan lekarski. Stan lekarski stworzył swój samorząd zawodowy – czyli izbę lekarsko-dentystyczną.

Po II wojnie światowej władze Polski Ludowej robiły wszystko, by zawód lekarza przestał być zawodem wolnym, a wreszcie – odebrano nam izby lekarskie. Przestało funkcjonować pojęcie „stanu lekarskiego”, staliśmy się nisko opłacanymi pracownikami najemnymi. W okresie tym tępiono, nazywając to nepotyzmem, przenoszone z ojca na syna tradycje zawodowe, dzięki którym lekarze, z rodzin z tradycjami, od dziecka czerpali wzorce etyczne i moralne zawodu lekarza.

W książce tej, w części pierwszej i drugiej, przypominamy historię reaktywowania naszego samorządu, jego władze, a także dwie niezwykle ważne postaci naszej Izby: prof. dr. hab. n. med. Jana Nielubowicza – naszego patrona i dr. n. med. Jerzego Moskwę, honorowego prezesa Izby.

Część trzecia – to opowieści o wielu rodach lekarskich. To m.in. ich członkowie tworzyli „stan lekarski”, do którego odbudowy – wraz z potomkami tych rodów – staramy się dążyć.

W dobie poszukiwania wzorców zawodowych i moralnych warto do tych opowieści sięgać.

Archiwum