5 maja 2007

Top Medical Trends 2007

Pierwszy ogólnopolski Kongres Top Medical Trends, który odbył się w marcu br. w Poznaniu, zgromadził
ponad 2,2 tys. uczestników.

Z całej Polski przybyli lekarze różnych specjalności, nie tylko medycyny rodzinnej. Mieli okazję wysłuchać 48 wykładowców, którzy wygłosili prelekcje podczas 23 sesji tematycznych. Wykłady przedstawiło m.in. 5 konsultantów krajowych i 9 szefów towarzystw naukowych. Przewodniczącym Komitetu Naukowego był prof. Andrzej Steciwko, a szefem Komitetu Organizacyjnego – red. Janusz Michalak, prezes Zarządu Wydawnictwa Termedia.
Kongres był przedsięwzięciem nowatorskim – powiedział podczas konferencji prasowej prof. Steciwko. – Umożliwił zgromadzonym lekarzom zapoznanie się w skondensowanej formie i w iście ekspresowym tempie (wykłady trwały 3 dni, od rana do wieczora) z najnowszymi osiągnięciami medycyny, doniesieniami pochodzącymi ze światowych i krajowych kongresów, zaprezentowanymi w formie autorskiego wyboru przez najlepszych naukowców-praktyków, najciekawiej prezentujących tematy (wykłady niejednokrotnie przerywano oklaskami).
Po każdej sesji, w osobnych salach, odbywały się dyskusje wykładowców z uczestnikami. Niektóre – trwające ponad godzinę, jak w przypadku sesji kardiologicznej – zamieniały się w prawdziwe konsylia lekarskie.
Kongresowi towarzyszyła wystawa firm farmaceutycznych, konkursy, szkolenie firmy Medtronic z podstawowych zabiegów ratowania życia. Odbyło się także uroczyste rozstrzygniecie konkursu na najlepszego lekarza rodzinnego Wielkopolski „Mój doktor”.
Na stronach internetowych www.termedia.pl – zamieszczono materiały z kongresu (które zostały też wydrukowane w Przewodniku Lekarza) i fotoreportaż.
W Dziennikarskim Klubie Promocji Zdrowia w Warszawie zaplanowano cykl konferencji prasowych, na których zostaną zaprezentowane najciekawsze wątki podnoszone podczas TMT, tym razem jednak nie dla lekarzy, lecz dla potencjalnych pacjentów.
II Kongres Top Medical Trends odbędzie się w marcu 2008 r.

Janusz Michalak

Archiwum