25 maja 2007

Uchwały, Stanowiska, Obwieszczenia

OBWIESZCZENIE
OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ w WARSZAWIE
z dnia 17 kwietnia 2007 r.
w sprawie uzyskania mandatu
członka Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie
kadencji 2005-2009

Na podstawie art. 23 pkt 6 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
o izbach lekarskich (Dz. U. z 1990 r. nr 30, poz. 158, z późn. zm.), w związku z § 7 ust. 1 pkt 2 i ust. 4 uchwały nr 76/04/IV Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich i delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy oraz trybu odwoływania członków tych organów i tych delegatów, obwieszcza się, co następuje:

W wyniku wygaśnięcia mandatu członka Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie – lekarza Tomasza Skajstera, na podstawie uchwały nr 5 / 2007 r. Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie z dnia 17 kwietnia 2007 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu członka Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie kadencji 2005-2009, członkiem Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie został lekarz Jacek Piątkiewicz.

OBWIESZCZENIE
OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ w WARSZAWIE
z dnia 17 kwietnia 2007 r.
w sprawie uzyskania mandatu
członka Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Warszawie kadencji 2005-2009

Na podstawie art. 23 pkt 6 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
o izbach lekarskich (Dz. U. z 1990 r. nr 30, poz. 158, z późn. zm.), w związku z § 7 ust. 1 pkt 2 i ust. 4 uchwały nr 76/04/IV Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich i delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy oraz trybu odwoływania członków tych organów i tych delegatów, obwieszcza się, co następuje:
W wyniku wygaśnięcia mandatu członka Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Warszawie – lekarza Michała Lenkiewicza, na podstawie uchwały nr 6 / 2007 r. Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie z dnia 17 kwietnia 2007 r.
w sprawie wygaśnięcia mandatu członka Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Warszawie kadencji 2005-2009,
członkiem Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Warszawie został lekarz Zbigniew Kołaczyński.

OBWIESZCZENIE
OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ w WARSZAWIE
z dnia 17 kwietnia 2007 r.
w sprawie uzyskania mandatu
członka Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie
kadencji 2005-2009

Na podstawie art. 23 pkt 6 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
o izbach lekarskich (Dz. U. z 1990 r. nr 30, poz. 158, z późn. zm.), w związku z § 7 ust. 1 pkt 2 i ust. 4 uchwały nr 76/04/IV Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich i delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy oraz trybu odwoływania członków tych organów i tych delegatów, obwieszcza się, co następuje:

W wyniku wygaśnięcia mandatu członka Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie – lekarza Konrada Pszczołowskiego, na podstawie uchwały nr 7 / 2007 r. Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie z dnia 17 kwietnia 2007 r.
w sprawie wygaśnięcia mandatu członka Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie kadencji 2005-2009,
członkiem Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie został lekarz Medard Lech.


Przewodniczący Okręgowej Komisji Wyborczej
Janusz KOSTRZEWA

Uchwała XXV Okręgowego Zjazdu Lekarzy
OIL w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza
z dnia 31 marca 2007 r.

w sprawie ustanowienia
Medalu im. Doktora Jerzego Moskwy

§ 1
XXV Okręgowy Zjazd Lekarzy OIL w Warszawie w uznaniu ogromnych zasług dr. n. med. Jerzego Moskwy dla całego środowiska medycznego w Polsce, a zwłaszcza samorządu lekarskiego, postanawia – w celu uczczenia Jego pamięci – ustanowić Medal nazwany Jego Imieniem, który wręczany będzie za zasługi lekarzom, lekarzom dentystom oraz innym osobom zasłużonym dla środowiska lekarskiego na Mazowszu.

§ 2
Opracowanie: wzoru medalu, regulaminu i zasad jego przyznawania powierza się Okręgowej Radzie Lekarskiej w Warszawie.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Stanowisko XXV Okręgowego Zjazdu Lekarzy
OIL w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza
z dnia 31 marca 2007 r.

w sprawie tworzenia negatywnego wizerunku
środowiska lekarskiego

XXV Okręgowy Zjazd Lekarzy OIL w Warszawie wyraża oburzenie z powodu tworzenia i promowania negatywnego wizerunku środowiska lekarskiego w oczach opinii publicznej, prawdopodobnie związanego z zapowiadanym przez Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy protestem lekarzy.

Działania mające na celu zdyskredytowanie lekarzy i lekarzy dentystów wpływają negatywnie na relacje: lekarz – pacjent, zważywszy, że jednym z podstawowych elementów w tych relacjach jest zaufanie tego ostatniego do lekarza.

Jednym z przykładów negatywnych skutków tej nagonki jest dramatyczny w ostatnich miesiącach spadek liczby transplantacji w Polsce.

XXV Okręgowy Zjazd Lekarzy OIL Warszawie dziękuje tym przedstawicielom środowiska dziennikarskiego, którzy obiektywnie przedstawiają fakty dotyczące patologii w służbie zdrowia, i apeluje do wszystkich mediów o rozwagę – w interesie pacjentów.

Archiwum