4 maja 2007

Za dużo antybiotyków

Państwowa Inspekcja Sanitarna zarzuciła pracownikom ochrony zdrowia nadużywanie i niewłaściwe stosowanie antybiotyków, a także nieprzestrzeganie podstawowych zasad higieny. To wnioski po kontroli w szpitalach i stacjach dializ w całym kraju, przedstawione podczas konferencji prasowej w Ministerstwie Zdrowia w marcu br.

Na całym świecie coraz trudniej jest wybrać skuteczny antybiotyk w terapii niepopartej badaniami bakteriologicznymi, a braki finansowe w polskich szpitalach doprowadzają do sytuacji, w której nie zleca się badań z powodu oszczędności – uważa prof. Waleria Hryniewicz, przewodnicząca Zespołu ds. Zakażeń Meningokokowych w Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Jej zdaniem, „racjonalna antybiotykoterapia musi opierać się na wyniku badania mikrobiologicznego. Ponieważ terapia antybiotykami jest bardzo często ślepa, za szeroka, prowadzona niewłaściwym antybiotykiem – trzeba podawać kolejny antybiotyk, co generuje koszty”.
Według prof. Hryniewicz, powołanie w placówkach zespołów ds. zakażeń szpitalnych to za mało. „Ważne jest, żeby zachęcić lekarzy do podejmowania tego typu pracy np. poprzez silniejsze umocowanie ich w hierarchii szpitala, szkolenie w specjalnym trybie specjalizacji bądź krótkich specjalizacji z preferencją dla mikrobiologów, epidemiologów czy lekarzy chorób zakaźnych. Chodzi o zdobycie lepszego wykształcenia przez lekarzy i zachęcanie ich do wykonywania tej specjalności” – powiedziała.
Zdaniem dr. Pawła Grzesiowskiego z Narodowego Instytutu Leków, polskie szpitale wydają na antybiotyki dwukrotnie więcej niż zachodnie.
Minister zdrowia Zbigniew Religa zapowiedział, że zgodnie z projektem ustawy o zapobieganiu i zwalczaniu chorób zakaźnych, w każdym szpitalu zostanie powołany konsultant do spraw antybiotykoterapii. Szpitale będą zobowiązane do zapewnienia sobie całodobowego dostępu do laboratorium, które wykonuje badania mikrobiologiczne.
Inspektorzy Państwowej Inspekcji Sanitarnej skontrolowali 14 szpitali województwa mazowieckiego, a także 215 stacji dializ oraz oddziały położnicze, noworodkowe i zespoły porodowe w 423 szpitalach w całym kraju.
AK

Archiwum