28 czerwca 2007

Choroba Leśniowskiego- -Crohna

Od 2 lat działa Krajowy Rejestr Chorych na Chorobę Leśniowskiego-Crohna, który umożliwia prowadzenie badań naukowych oraz monitorowanie skuteczności i tolerancji leczenia. Dzięki temu pacjenci z nieswoistym zapaleniem jelit są leczeni efektywniej.
Na początku br. było zarejestrowanych 1523 chorych w 59 ośrodkach. 664 pacjentów było operowanych, niektórzy więcej niż 1 raz. Szacuje się, że wszystkich chorych jest ok. 5 tys. Również od 2 lat krajowy konsultant w dziedzinie gastroenterologii postuluje wdrożenie programu terapeutycznego umożliwiającego zastosowanie terapii biologicznej u najciężej chorych. mkr

Archiwum