4 czerwca 2007

Jak leczyć WZW B?

PZH ocenia, że liczba zakażonych wirusem WZW B (przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu B) w Polsce sięga od 350 do 500 tys. osób.

Trudno oszacować, ile z nich powinno być leczonych, ale specjaliści uważają, że ok. 1 tys. pacjentów wymaga pilnej zmiany terapii z powodu oporności na dotychczasowe leki. Obowiązujący program terapeutyczny, w którym NFZ refunduje terapię, zaleca stosowanie interferonu i lamiwudyny. Jednak liczne przeciwwskazania i skutki uboczne nie pozwalają na stosowanie interferonu u wielu chorych, a lamiwudyna po 4 latach wywołuje lekooporność wirusa.
Istnieją nowocześniejsze leki (entekawir i adefowir), zalecane w programach alternatywnych, ale nie zostały jeszcze umieszczone w programach terapeutycznych. Obecnie jeżeli lekarz zdecyduje się na zaordynowanie entekawiru, jego koszty pokrywa szpital. A szpitali zwykle na to nie stać.
Katalog programów terapeutycznych nie zmienia się od 2 lat. Ostatnio jednak prezes NFZ podpisał zarządzenie (nr 17), które pozwala na wprowadzenie nowocześniejszych programów do katalogu. Jest nadzieja, że obejmą one również leczenie WZW B. mkr

Archiwum