9 czerwca 2007

Metropolita warszawski, ks. arcybiskup Kazimierz NYCZ – do lekarzy OIL w Warszawie

Znając sytuację polskiej służby zdrowia i trudności, które napotyka, a także usłuchawszy się w głosy, które padły na dzisiejszym spotkaniu, pragnę podtrzymać na duchu wszystkich lekarzy w ich pięknym powołaniu – służbie człowiekowi najbardziej dotkniętemu – choremu, czekającemu z nadzieją na pomoc ze strony lekarza, szpitala.

Zapewniam o nieustannej modlitwie – przede wszystkim o cierpliwość Waszą, lekarzy.
Żeby sprawy materialne – skądinąd bardzo ważne i dotkliwe dla każdego z Was, i dla służby zdrowia w ogóle – nie obniżyły tego, co świadczy o jakości pomocy
człowiekowi choremu.
Zapewniam o modlitwie o doczekanie takich czasów, kiedy sprawy służby zdrowia, lekarzy, pielęgniarek, farmaceutów będą jeszcze lepiej dostrzeżone i zaspokojone.

Modlę się o wzmocnienie i poprawienie tego,
co jest prawdziwą służbą człowiekowi.

Szczęść Boże
not. eg

Archiwum