19 czerwca 2007

Nowe laboratorium w Wolskim

W Szpitalu Wolskim otwarto nowe laboratorium diagnostyczne. Koszty modernizacji i wyposażenia poniosła DIAGNOSTYKA Sp. z o.o., z którą szpital zawarł umowę na świadczenia z zakresu diagnostyki laboratoryjnej na 3 lata. Przejęła ona wszystkich dotychczasowych pracowników szpitalnej Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej.

Na poprawę jakości badań laboratoryjnych wpłynie m.in. wprowadzenie w całym szpitalu tzw. zamkniętego systemu pobierania krwi oraz nowa organizacja fazy przedlaboratoryjnej. Obniżenie kosztów bieżących diagnostyki laboratoryjnej przyniesie również oszczędności – ok. 500 tys. zł w skali roku. Środki planowane pierwotnie na modernizację pomieszczeń laboratoryjnych (ok. 1,7 mln zł) zostaną przeznaczone na zakup nowoczesnego angiokardiografu i utworzenie Ośrodka Diagnostyki i Terapii Wewnątrznaczyniowej.
Firma DIAGNOSTYKA Spółka z o.o. prowadzi największą w Polsce sieć laboratoriów diagnostycznych. Współpracuje m.in. z Instytutem Kardiologii w Aninie, Instytutem Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie, Zespołem Szpitali Miejskich w Częstochowie, Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym w Łodzi. Rocznie wykonuje ok. 9 mln badań (wszystkie standardowe i większość specjalistycznych). W 2004 r. wdrożyła System Zarządzania Jakością oparty na normach ISO 9001:2000; w 2006 r. zdobyła godło „Teraz Polska”. opr. md

Archiwum