24 czerwca 2007

Nowości wydawnicze

Medical Slang

Angielski jest od dawna międzynarodowym językiem medycznym i jego znajomość daje przepustkę nie tylko do fachowego piśmiennictwa, ale stanowi również podstawę porozumiewania się w profesjonalnym środowisku.
Słownik angielsko-polski medycznego slangu, skrótów i akronimów powstał z myślą o polskich medykach, znających już klasyczny język angielski, którzy rozpoczynają lub zamierzają podjąć pracę w Wielkiej Brytanii, Irlandii, USA czy innych krajach posługujących się angielskim na co dzień. Bez znajomości anglosaskiego slangu medycznego będą mieli problemy ze zrozumieniem terminologii medycznej, rozpoznań i zaleceń lekarskich, informacji zawartych w historiach choroby, a nawet porozumieniem się ze współpracownikami.
www.medyk.com.pl

Archiwum