7 czerwca 2007

Nowy oddział SKOK-u

Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa Izb Lekarskich uruchomiła nowy oddział i punkt kasowy. Mieści się on w holu głównym Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie, przy ul. Lindleya 4.
W otwarciu oddziału wzięli udział m.in.: dr n. med. Jerzy Leszczyński, dyrektor ds. zakażeń Szpitala Dzieciątka Jezus; Henryka Zadrożna, kierownik administracyjny szpitala; oraz przedstawiciele SKOK-u IL: Mariusz Smolicha, prezes Zarządu; i Tadeusz Pawlikowski, wiceprezes.
mkr

Archiwum