24 czerwca 2007

Polskie Towarzystwo Transplantacyjne do społeczeństwa, mediów i środowiska lekarskiego

Z wielkim niepokojem obserwujemy katastrofalny spadek liczby zabiegów przeszczepienia narządów. Uważamy, że stanowi to wynik wydarzeń, które miały miejsce w ostatnich trzech miesiącach – nierozważnych oskarżeń ze strony polityków i niesprawiedliwych, napastliwych przekazów medialnych. Potwierdzają to najnowsze badania opinii publicznej, które wykazały, że zaufanie społeczeństwa do lekarzy transplantologów uległo drastycznemu spadkowi. Doszło do tego, że ponad 1/3 Polaków wierzy w kłamliwe doniesienia o stosowaniu przez lekarzy środków usypiających w celu uzyskania większej liczby narządów. W sposób nieuzasadniony i krzywdzący posądza się lekarzy o handel narządami.
W następstwie tych wydarzeń społeczeństwo obawia się lekarzy, a lekarze – bojąc się pochopnych posądzeń – nie przystępują do rozmów z rodzinami osób zmarłych, nie uczestniczą w identyfikacji możliwości pobrania narządów i nie biorą udziału w komisyjnym rozpoznawaniu zgonu. Cierpią na tym ci chorzy, którzy nie mogą doczekać się transplantacji. Część z nich umiera.
Chcemy zapewnić społeczeństwo, że naszym celem jest zapobieganie i eliminowanie jakiejkolwiek patologii związanej z pobieraniem i przeszczepianiem narządów.
Chcemy zapewnić społeczeństwo, że procedury transplantacyjne w naszym kraju są przejrzyste i zgodne z Dyrektywą Unii Europejskiej, a transplantologia należy do najbardziej kontrolowanych dziedzin medycyny.
Chcemy zapewnić społeczeństwo, że naszym dążeniem jest szerokie propagowanie idei przeszczepiania narządów, dlatego że dla wielu chorych jest to jedyna skuteczna metoda leczenia.
Apelujemy do Kolegów lekarzy, którzy opiekują się pacjentami z rozpoznaniem śmierci mózgu, aby – jak dawniej zgodnie z procedurami identyfikowali możliwość pobrania narządów. Nie lękajcie się działać w słusznej sprawie. Jednocześnie apelujemy do Ministra Zdrowia, aby zapewnił pełne wsparcie każdemu lekarzowi, który – wypełniając zgodnie z procedurami i prawem swoje obowiązki – zostanie poddany niesłusznym oskarżeniom lub innym formom krzywdzącego nacisku.
Apelujemy do mediów, aby w godnym zamiarze wyjaśniania prawdy nie posługiwały się półprawdami, kłamstwami lub pochopnymi oskarżeniami, i działały
z rozwagą i troską o dobro człowieka; również tego, który bez transplantacji jest skazany na śmierć.
Los tych, którzy czekają na możliwość uratowania życia, zależy od przywrócenia zaufania społecznego do środowiska lekarskiego. Musimy się o to wspólnie postarać.
W imieniu Walnego Zebrania
Prezes PTT prof. Wojciech ROWIŃSKI

Apel uchwalony przez członków Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego podczas VIII Kongresu Towarzystwa, w dn. 13 maja 2007 r. w Warszawie

Nowe władze PTT

Prezesem Polskiego Towarzystwa Transplantologicznego wybranym na lata 2007-2009 jest prof. dr hab. n. med. Wojciech Rowiński.
Na prezesa elekta – w kolejnej kadencji – została wybrana, przez Walne Zebranie PTT, prof. dr hab. n. med. Magdalena Durlik.
eg

Archiwum