13 czerwca 2007

Z Mazowsza

Kolumnę redaguje
Piotr Kaczmarek

Zmiana dyrekcji w Wołominie
Od 2 kwietnia br. Szpital Powiatowy w Wołominie ma nowego dyrektora.

Został nim Ryszard Olszanowski. Poprzednio pełnił funkcję pełnomocnika dyrektora i kierował Działem Monitorowania, Analiz i Planowania w Szpitalu Bródnowskim w Warszawie. Specjalizuje się w zarządzaniu zakładami opieki zdrowotnej. Postawiono przed nim trudne zadanie – poprawy sytuacji finansowej szpitala. Poprzedniego dyrektora, Mieczysław Romejkę, odwołano 28 marca br. po pozytywnym zaopiniowaniu wniosku przez Radę Społeczną Szpitala.

Nowe łóżka w Sokołowie Podlaskim
Sokołowski SPZOZ wzbogaci się o nowe łóżka specjalistyczne.

8 łóżek przystosowanych do prowadzenia intensywnej terapii będzie rozmieszczonych na poszczególnych oddziałach szpitalnych tak, aby mogli z nich korzystać pacjenci w ostrych stanach chorobowych.

Kredyt dla Zagórza
3 kwietnia br. Zarząd Województwa Mazowieckiego wyraził zgodę na zaciągniecie pożyczki przez Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży w Zagórzu k. Warszawy.

Kredyt w wysokości 2 mln 100 tys. zł pochodzi z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Ponadto Zarząd zgodził się na rozłożenie pożyczki krótkoterminowej na raty.

Rada w Jabłonnie
Na ostatniej sesji Rady Gminy powołano Radę Społeczną Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Jabłonnie.

W skład Rady weszli: przewodnicząca – Olga Muniak (wójt gminy Jabłonna, przedstawiciel wojewody mazowieckiego) oraz Józef Borecki, Tomasz Dąbrowa, Seweryn Kosiorek, Marta Lissowska i Henryk Szalecki.

Zdrowe śpiewanie
W kwietniu br. na terenie Mazowsza odbywały się powiatowe eliminacje II Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki o Zdrowiu.

Koncerty zorganizowano m.in. w Wyszkowie i Makowie Mazowieckim. Finalistami w Wyszkowie były Szkoła Podstawowa
z Rząśnika i Gimnazjum nr 3 z Rybienka Leśnego. W Makowie Mazowieckim finalistami zostały Szkoła Podstawowa nr 2 oraz Publiczne Gimnazjum nr 2. W konkursie wzięły udział dzieci uczęszczające do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów. Najważniejszym zadaniem postawionym przed uczestnikami było przygotowanie własnego tekstu piosenki, która miała być po raz pierwszy wykonana podczas konkursu. Główne cele festiwalu to zainteresowanie dzieci i młodzieży tematyką zdrowia, poszukiwanie treści prozdrowotnych oraz aktywizacja środowisk szkolnych w zakresie działań związanych z profilaktyką zdrowotną.

Pieniądze dla szpitali
W kwietniu br. Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął decyzję o przekazaniu prawie 22 mln zł szpitalom z Mazowsza.

Pieniądze pochodzące z nadwyżki budżetowej będą przeznaczone na prace modernizacyjne, renowacyjne oraz niezbędne inwestycje budowlane. Dofinansowanie obejmuje 33 inwestycje w 19 mazowieckich szpitalach. W planach jest m.in.: opracowanie projektu lądowiska dla śmigłowców przy szpitalu w Siedlcach, termomodernizacja konstancińskiego STOCER-u, modernizacja kotłowni Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Drewnica”, remont i modernizacja budynków Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci w Zagórzu, dostosowanie obiektów szpitalnych – Wojewódzkiego Samodzielnego Psychiatrycznego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie i Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku – do obowiązujących przepisów ochrony pożarowej; oraz wymiana stolarki okiennej – w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrołęce.

Sercem malowane
Od 23 kwietnia br. w Ostrołęckim Centrum Kultury można było oglądać wystawę prac osób niepełnosprawnych „Sercem malowane”.

Organizatorem wystawy było Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, a uczestniczyły w niej placówki wspierające osoby niepełnosprawne – Warsztaty Terapii Zajęciowej, Domy Pomocy Społecznej, placówki edukacyjne. Podczas otwarcia wystawy jeden z twórców malował obraz ustami. Zwiedzający mogli obejrzeć obrazy, witraże, rzeźby, wyroby z wikliny, haftowane serwetki, gliniane figurki, aniołki, kwiatki i maskotki oraz inne elementy dekoracyjne, wykonane przez osoby niepełnosprawne. Zorganizowano także aukcję wystawionych prac. Patronat nad wystawą objęli prezydent Ostrołęki i marszałek województwa mazowieckiego.

Nowy dyrektor w Siedlcach
27 kwietnia br. prezydent Siedlec powołał nowego dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.

Został nim Marian Czajkowski, absolwent Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Wcześniej pracował m.in. w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym, Urzędzie Miasta, Domu Pomocy Społecznej w Siedlcach.
Dotychczasowy dyrektor Mirosław Gołębski złożył rezygnację z powodów zdrowotnych.

Zdrowe Ząbki
W kwietniu br. miasto Ząbki złożyło wniosek o dofinansowanie projektu „Program zdrowotny dla dzieci z miasta Ząbki wraz z budową otwartej strefy sportowo-rekreacyjnej”.

Celem programu jest ograniczenie chorób cywilizacyjnych wśród dzieci w wieku od 7 do 16 lat. Realizacja tego zadania opierać się będzie na promocji aktywnego trybu życia, zapobieganiu wykluczeniu społecznemu, przeciwdziałaniu wadom postawy, płaskostopiu
i nadwadze poprzez udział w zajęciach sportowych, korekcyjnych i socjoterapeutycznych. Koszt programu wynosi ok. 1 mln zł. Włodarze miasta mają nadzieję pozyskać część środków w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Archiwum