28 czerwca 2007

Z radomskiej delegatury

Kolumnę redaguje
Mirosław Wąsik

Żądania podwyżek
Lekarze z radomskich szpitali przyłączyli się do ogólnopolskiego protestu środowisk medycznych. Główny postulat to wzrost wynagrodzeń i zmiana zasad funkcjonowania służby zdrowia.

W ramach przygotowań do akcji strajkowej medycy dwóch największych szpitali w regionie – WSzS i RSzS – wypełnili ankiety, w których poparli działania Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy. Sprzeciw radomskich środowisk wynika ze zbyt niskiego poziomu środków przekazywanych z budżetu państwa na ochronę zdrowia. – Przy nakładach na służbę zdrowia wielokrotnie niższych niż na Zachodzie Europy oczekuje się w Polsce porównywalnego poziomu świadczonych usług. Odbywa się to w dużej mierze kosztem lekarzy, których zarobki są rażąco niskie – mówi szef Związku Zawodowego Lekarzy przy Radomskim Szpitalu Specjalistycznym, dr Jacek Warso. Jego zdaniem, podstawowym warunkiem poprawy sytuacji jest zmiana sposobu finansowania ochrony zdrowia.
– Należy zacząć poważnie traktować postulaty zwiększenia wpływów na opiekę zdrowotną, np. poprzez współpłacenie przez pacjentów – podkreślił dr Warso. Szef związku zapowiedział, że w ramach protestu lekarze będą składać pozwy sądowe o zapłatę za godziny nadliczbowe, przepracowane w szpitalach.

Wiceminister w Radomiu
O planowanych zmianach w finansowaniu opieki zdrowotnej i problemach środowiska lekarskiego mówił w Radomiu wiceminister zdrowia Bolesław Piecha.

Bolesław Piecha spotkał się z przedstawicielami służby zdrowia z regionu radomskiego. Lekarze pytali m.in. o sprawy płacowe i groźbę braku fachowej kadry
w szpitalach i przychodniach w związku z licznymi wyjazdami medyków do pracy za granicę. Pytali również o sprawy lokalne, w tym o możliwość zmian formalno-organizacyjnych, dzięki którym Wojewódzki Szpital Specjalistyczny i Radomski Szpital Specjalistyczny – dwa największe w regionie – mogłyby podlegać jednemu organowi założycielskiemu. Obecnie WSzS jest zarządzany przez samorząd województwa mazowieckiego, a RSzS – przez samorząd miasta Radomia.
Wystąpienie wiceministra zawierało głównie informacje nt. aktualnych prac resortu, m.in. stanu prac nad koszykiem świadczeń gwarantowanych. – To będzie gruba księga z listą świadczeń przysługujących pacjentom płacącym składkę – powiedział. Bolesław Piecha poinformował także
o planach objęcia firm ubezpieczeniowych obowiązkiem współfinansowania kosztów leczenia ofiar wypadków.
Do wizyty wiceministra doszło dzięki inicjatywie dwójki parlamentarzystów: dr Lucyny Wiśniewskiej i dr. Stanisława Karczewskiego.

Dodatkowe pieniądze z nadwyżki
Ponad 3 i pół mln zł otrzymają dwa radomskie szpitale z budżetu województwa mazowieckiego. Pieniądze pochodzą z nadwyżki budżetowej.

W grupie 19 mazowieckich placówek medycznych, które dostaną dodatkowe pieniądze, znalazły się lecznice z Radomia: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny na Józefowie i Szpital Psychiatryczny w Krychnowicach. – Dostaniemy łącznie blisko 2 i pół mln zł. Dzięki tym środkom przeprowadzimy niezbędną modernizację wyposażenia – mówi p.o. dyrektor WSzS Luiza Staszewska. Ok. 750 tys. zł pochłonie modernizacja wind, a 400 tys. zł remont węzła cieplnego. – Windy są intensywnie eksploatowane od przeszło 10 lat; służą zarówno do transportu pacjentów, jak i łóżek, posiłków itp. – podkreśla L. Staszewska. Duży stopień zużycia widoczny jest również w szpitalnej pralni, która świadczy usługi dla placówek w Zwoleniu, Kozienicach oraz dla Radomskiego Szpitala Specjalistycznego. Dyr. Staszewska przewiduje, że otrzymane pieniądze pozwolą także na odtworzenie sprzętu medycznego. Planowana jest wymiana lampy do aparatu, którym wykonuje się koronarografie i angioplastyki (ok. 350 tys. zł), oraz inwestycje w rezonans magnetyczny i aparat rentgenowski.
Plan rozdysponowania dodatkowych pieniędzy opracowali też szefowie Szpitala Psychiatrycznego w Krychnowicach. – Z kwoty ponad miliona zł chcemy przeznaczyć 900 tys. zł na dokończenie remontu oddziału uzależnień od alkoholu, 90 tys. zł na potrzeby archiwum, a 300 tys. zł na zakup sprzętu medycznego i wyposażenia – powiedział dyrektor placówki Mirosław Ślifirczyk.

Bal charytatywny
70 par bawiło się na balu charytatywnym zorganizowanym na rzecz osób chorych na stwardnienie rozsiane. Patronat nad imprezą objęła Delegatura Radomska Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie.

Dochód z balu pozwoli na pomoc osobom potrzebującym
Bal odbył się pod hasłem „Pomóżmy chorym na stwardnienie rozsiane”. – To nasz trzeci bal, z którego dochód przeznaczamy na potrzeby osób cierpiących na stwardnienie rozsiane. Uzyskane pieniądze pozwolą na domową rehabilitację osób w najcięższym stanie, które leżą w łóżkach. Są to często bezradni ludzie, borykający się z problemami finansowymi – powiedziała wiceprzewodnicząca Radomskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego Helena Kładko. Dochód z balu uzyskano m.in. dzięki aukcji otrzymanych na ten cel dzieł sztuki i prezentów (m.in. licytowano długopis, który od amerykańskich kongresmenów otrzymał b. marszałek Sejmu Marek Jurek), loterii fantowej, a także ze sprzedaży kotylionów. Ogółem udało się zebrać 11700 zł.
W balu uczestniczyli przedstawiciele władz miasta Radomia, lekarze, aptekarze i ludzie biznesu. – To bardzo pożyteczna inicjatywa i chętnie pomogliśmy w jej realizacji – powiedział przewodniczący Delegatury Radomskiej OIL Mieczysław Szatanek.

Archiwum