10 lipca 2007

Hospicjum w Radomiu

Idea hospicjum to bezinteresowna służba chorym w stanie terminalnym: dzieciom, młodocianym i dorosłym. To oddawanie im swego czasu i życia (duchowego) poprzez towarzyszenie, wiedzę, doświadczenie i umiejętności.

Hospicjum Królowej Apostołów w Radomiu zaprasza lekarzy
pragnących realizować swe powołanie, służąc jednocześnie chorym
i ich obolałym rodzinom oraz cierpiącym z powodu osierocenia
– we WSPÓLNOCIE HOSPICYJNYCH WOLONTARIUSZY (medycznych i niemedycznych).

Hospicjum Królowej Apostołów, 26-600 Radom, ul. Wiejska 2;
tel.0-48-366-81-44 lub 0-605-98-02-14; hospes@hospicjum.radom.pl
http://www.hospicjum.radom.pl


W imieniu Radomskiej Wspólnoty Hospicyjnej
ks. Marek Kujawski, duszpasterz Hospicjum

Archiwum