5 lipca 2007

KSLP za prasza

Najbliższe spotkanie Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich po wakacjach odbędzie się 13 września br. w sali wykładowej Caritasu” przy ul. Bednarskiej 28/30 (róg Krakowskiego Przedmieścia) – po Mszy św. w kaplicy RES SACRA MISER o godz. 18.00. Prof. dr hab. Waldemar Karnafel z Katedry i Kliniki Gastroenterologii i Chorób Przemiany Materii AM w Warszawie wygłosi referat pt. „Otyłość – istotny czynnik ryzyka rozwoju cukrzycy”.
Kolejne spotkania:
z 11 października br.ks. prof. Krzysztof Bardski, wykładowca z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, podzieli się refleksjami
nt. Czytanie Pisma Świętego w duchu tradycji Kościoła”.
z 8 listopada br. – ks. prof. Jan Sochoń, filozof, wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego i UKSW, wygłosi referat pt. „Człowiek we współczesnym świecie”.

Zapraszamy lekarzy, studentów AM i inne zainteresowane osoby, także spoza Stowarzyszenia.

Zarząd Oddziału Mazowieckiego KSLP

Archiwum