17 lipca 2007

Projekt ustawy o POZ

W trakcie VII Kongresu Medycyny Rodzinnej w Szczecinie (24-27 maja br.) Jarosław PINKAS, wiceminister zdrowia, przedstawił wstępne założenia ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej.

POZ, w której jedną z najliczniejszych grup stanowią lekarze rodzinni, funkcjonuje w systemie ochrony zdrowia od 15 lat, a dotąd nie powstał akt prawny określający jej rolę i pozycję w systemie. Minister zdrowia powołał zespół opracowujący projekt ustawy. Kieruje nim prof. Witold Lukas, krajowy konsultant w dziedzinie medycyny rodzinnej. W skład zespołu wchodzą przedstawiciele Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce oraz Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej.
W ustawie znajdą się m.in. zapisy stanowiące o tym, kto koordynuje pracę podstawowej opieki zdrowotnej. W powiecie ma to robić samorząd terytorialny, zapewniając np. 24-godzinną pomoc lekarską. W całym kraju koordynacją ma się zajmować Centralny Zarząd POZ. (Jest też propozycja, aby przejął to zadanie Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego, który wkrótce powstanie). W projekcie dużą wagę przywiązuje się do jakości świadczonych usług oraz kształcenia lekarzy. Przewiduje się, że kształcenie będzie częściowo finansowane ze środków resortu zdrowia.
Sami twórcy projektu mówią, że zawiera on kilka kontrowersyjnych założeń, nad którymi trzeba jeszcze pracować. Ale ustawa jest potrzebna, bowiem POZ, choć zdobyła już stabilne miejsce w systemie ochrony zdrowia, nadal nie przez wszystkich jest akceptowana. mkr

Archiwum