10 lipca 2007

Stanowisko Rektora i Senatu Akademii Medycznej w Warszawie

Rektor i Senat Akademii Medycznej w Warszawie popierają słuszne żądania środowiska medycznego dotyczące konieczności strategicznej reformy systemu ochrony zdrowia, z uwzględnieniem pozycji szpitali klinicznych w Polsce, a także postulat radykalnego zwiększenia finansowania zarówno ze środków NFZ, jak i budżetu państwa.

Rektor i Senat Akademii Medycznej w Warszawie apelują o rzetelną debatę społeczną z pracownikami ochrony zdrowia na temat wszystkich czynników politycznych i społecznych, mającą na celu poinformowanie całego społeczeństwa o złożoności problemu i sposobach stopniowego wychodzenia z poważnego, największego od lat kryzysu ochrony zdrowia w naszym kraju.

Jednocześnie, będąc organem założycielskim szpitali klinicznych, jesteśmy przeciwko prywatyzacji tych szpitali jako środka zaradczego na poprawę ich sytuacji finansowej.

Warszawa, 25 czerwca 2007 r.

Archiwum