26 lipca 2007

Uwaga, recepty!

1 lipca 2007 r. wchodzi w życie rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie recept lekarskich.
Do najbardziej istotnych zmian wprowadzanych w nowym rozporządzeniu należą:
1. Obowiązek umieszczania na każdej recepcie z lekiem refundowanym numeru PESEL pacjenta;
2. Wprowadzenie możliwości wypisywania, podczas jednej wizyty pacjenta w gabinecie lekarskim, trzech recept na trzy kolejne miesięczne kuracje (recepta odnawialna);
3. Rezygnacja z recept wystawianych na kuponie dołączonym do dokumentu potwierdzającego uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej (RUM). Recepty wystawione na takich kuponach mogą być realizowane do 31 grudnia 2008 r.;
4. Odstąpienie od możliwości drukowania recept przez Narodowy Fundusz Zdrowia z pozostawieniem możliwości wydawania upoważnionym podmiotom zakresów liczb mających służyć jako numery recept. Dotychczasowa metoda pozyskiwania druków recept z Funduszu będzie możliwa do 31 grudnia 2007 r.
Na podstawie: http://www.mz.gov.pl
AK

Archiwum