6 lipca 2007

Walka z nikotynizmem

Organizowane od początku lat 90. kampanie zdrowotne, a także przyjęte rozwiązania prawne i wdrożony program ograniczenia następstw palenia tytoniu spowodowały zmiany w postawach wobec palenia tytoniu, zwłaszcza w populacji mężczyzn oraz wśród osób młodych i wykształconych.
W 1982 r. paliło 62 proc. mężczyzn, w 2004 r. już tylko 38 proc. W 1974 r. tylko 18 proc. populacji deklarowało całkowitą abstynencję w tym zakresie, w 2004 r. – 35 proc.
W ślad za tymi korzystnymi zmianami nastąpiła poprawa stanu zdrowia ludności Polski. Umieralność z powodu raka płuca wśród młodych mężczyzn (20-44 l.) zmniejszyła się o 33 proc.; wśród mężczyzn w średnim wieku (45-64 l.) – o 19 proc.
Nadal jednak w naszym kraju pali ok. 8 mln osób. Jednym z elementów zwalczania nałogu jest – obchodzony 31 maja – Światowy Dzień bez Tytoniu. W br. w tym dniu został opublikowany dokument pt. „Konsensus dotyczący rozpoznawania i leczenia zespołu uzależnienia od tytoniu”.
mkr

Archiwum