8 lipca 2007

Z radomskiej delegatury

Kolumnę redaguje
Mirosław Wąsik

Lekarskie strajki
Lekarze z kilku szpitali w regionie radomskim wzięli udział w ogólnopolskiej akcji protestacyjnej.

Do strajku przyłączyły się Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Radomiu, Radomski Szpital Specjalistyczny, Szpitale Powiatowe w Grójcu i Kozienicach. Strajk poparli również lekarze ze Szpitala Psychiatrycznego w Radomiu.
W czasie akcji protestacyjnej szpitale pracowały jak podczas ostrego dyżuru. Przekładano planowe operacje, zamknięto też większość poradni specjalistycznych. Ograniczenia w udziale w strajku mieli jednak lekarze zatrudnieni w systemie kontraktowym.
Postulaty medyków z największej lecznicy w Radomiu – Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego – to podwyżki płac oraz zmiany zasad funkcjonowania służby zdrowia. – Chcemy godnie pracować i godnie zarabiać. Potrzebne są zmiany systemowe – podkreśla szef OZZL w WSzS, dr Piotr Roczniak. Wtóruje mu szef OZZL w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym przy Tochtermana, dr Jacek Warso, który wskazuje również na zaostrzenie akcji protestacyjnej w postaci składania masowych wypowiedzeń umów o pracę. Nad solidarnym przebiegiem akcji czuwa przewodniczący komitetu strajkowego w RSzS, dr Grzegorz Stolarek. Jego zdaniem, ważne jest, aby lekarze byli wobec siebie lojalni i aby z akcji nikt się potem nie wycofał.
Pierwsi w regionie na krok ten zdecydowali się lekarze
z Kozienic, gdzie blisko 50 osób zdecydowało się na złożenie wypowiedzeń. Konsekwencje zwolnień z pracy niepokoją dyrektora szpitala w Kozienicach, dr. Sławomira Idzikowskiego. – Jako kierownictwo lecznicy nie jesteśmy w stanie spełnić żądań płacowych. Na realizację tych postulatów mają wpływ osoby zarządzające systemem ochrony zdrowia – mówi dr Idzikowski. Podobnie ocenia sytuację dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Luiza Staszewska. – Bez dodatkowych pieniędzy nie możemy przeznaczyć dodatkowych środków na płace dla lekarzy – przekonuje dyrektor Staszewska.
Zarówno lekarze, jak i kierownictwo szpitali z obawą patrzą w przyszłość. Czy będą dodatkowe pieniądze na służbę zdrowia i czym skończą się obecne protesty? Na pytania te obecnie nikt nie zna jeszcze odpowiedzi.

ISO dla RSzS
Radomski Szpital Specjalistyczny uzyskał Certyfikat Jakości ISO 9001.

Według dyrekcji placówki, certyfikat pozwoli na ugruntowanie pozycji szpitala w regionie. Zadowolenia z ISO nie kryje

z-ca dyrektora RSzS, dr Tadeusz Kalbarczyk. – Certyfikat to gwarancja, że nasza lecznica przestrzega wszystkich procedur związanych z funkcjonowaniem jednostki tego typu. Chodzi zarówno o procedury diagnozowania, leczenia, jak i prawa pacjentów. Jest to także gwarancja jakości pracy oraz standardów zarządzania – mówi dr Kalbarczyk. Zdaniem z-cy dyrektora, korzyści z certyfikatu widoczne były już w czasie starań o przyznanie ISO – wprowadzanie certyfikacji spowodowało wzrost zainteresowania pracowników jakością pracy na swoich stanowiskach
i funkcjonowaniem całych oddziałów. – ISO wymaga stałego doskonalenia. Zostały wyznaczone konkretne zadania dla poszczególnych jednostek organizacyjnych (w tym m.in. oddziałów i przychodni) na następny rok. Obecnie musimy się skupić na konsekwentnej realizacji zapisanych procedur, aby nie stracić wypracowanej pozycji – podkreśla dr Kalbarczyk.

Archiwum