19 lipca 2007

Złoto dla Kuby Mikro AS

W dn. 18-22 kwietnia br. w genewskim Palexpo miał miejsce 35. Międzynarodowy Salon Wynalazczości i Postępu Technicznego (Salon International des Inventions, des Techniques et des Produits Nouveaux), jeden z trzech największych i najbardziej prestiżowych konkursów wynalazczości na świecie.

Na zdjęciu: Nieinwazyjny i bezpieczny test przesiewowy słuchu u małego dziecka wykonywany przy użyciu audiometru „Kuba Mikro AS”

W tym roku zgłoszono ponad 1000 wynalazków, zaprezentowanych przez 775 wystawców z 45 krajów świata. O zainteresowaniu konkursem świadczyła m.in. obecność 650 akredytowanych dziennikarzy i ponad 75 tys. zwiedzających, przybyłych z 5 kontynentów. Wartość negocjowanych kontraktów i zamówień przekroczyła 30 mln dolarów. Wynalazki były oceniane przez międzynarodowe jury, złożone z 45 specjalistów z 22 różnych dziedzin nauki i techniki.
Polskę reprezentowało dwu wystawców: Państwowa Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Polski Związek Wynalazców i Racjonalizatorów. Agencja PARP przedstawiła wynalazki i nowe technologie nagrodzone w ubiegłorocznym konkursie „Polski Produkt Przyszłości”, w tym m.in. zdobywcę głównej nagrody – audiometr przesiewowy Kuba Mikro AS, opracowany w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu we współpracy z Instytutem Systemów Sterowania w Chorzowie. Audiometr przesiewowy Kuba Mikro AS spotkał się z niezwykle pochlebną oceną jury 35. Międzynarodowego Salonu Wynalazczości i Postępu Technicznego, czego wyrazem było przyznanie mu Złotego Medalu. Sukces w zeszłorocznym konkursie „Polski Produkt Przyszłości” został więc potwierdzony przez opinię międzynarodowych ekspertów. Będzie to ważnym czynnikiem ułatwiającym wdrożenie audiometru do produkcji.

Renata Korneluk

Archiwum