10 września 2007

Konkurs im. prof. Misiewicz

Już po raz czwarty odbyła się uroczysta sesja Warszawsko-Otwockiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc poświęcona pamięci prof. Janiny Misiewicz – człowieka opatrznościowego Szpitala Wolskiego w czasie wojny, twórcy i dyrektora Instytutu Gruźlicy w latach pokoju. Dzięki tym sesjom wciąż żyje w naszej pamięci.
Spotkanie rozpoczęła chwila milczenia i wspomnienia pneumonologów, którzy odeszli, w wśród nich niedawno zmarłego dr. Janusza Grymińskiego.
Ważnym punktem sesji im. prof. Misiewicz jest ogłoszenie wyników konkursu na najlepszą pracę roku napisaną przez młodych pneumonologów. Przypomnijmy, że regulamin konkursu przewiduje przemnożenie średniej oceny uzyskanej od 5 jurorów przez impact factor pisma, w którym tekst został opublikowany. Z wielką radością odnotowaliśmy fakt, że wszystkie prace nadesłane na konkurs w 2007 r. miały IF>2.
W tak silnej konkurencji I nagrodę w kategorii prac klinicznych zdobył, drugi raz z rzędu, dr Bednarek z II Kliniki Chorób Płuc Instytutu Gruźlicy za pracę Smokers with airway obstruction are more likely to quit smoking, która ukazała się w najwyżej cenionym europejskim piśmie pulmonologicznym, jakim jest Thorax. Wyróżnienie w tej kategorii uzyskała dr Fiołek z III Kliniki Instytutu Gruźlicy.
W kategorii prac doświadczalnych I nagrodę zdobyła praca Adriany Roży z Zakładu Diagnostyki Molekularnej IGiChP, zatytułowana Inflammatory markers in the exhaled breath condensate of patients with pulmonary sarcoidosis, opublikowana w najwyżej cenionym polskim piśmie J Physiol Pharmacol. Wyróżnienie w tej kategorii przyznano dr Kaczyńskiej z PAN-u. Dzięki wsparciu firmy GSK I nagrodą dla zwycięzców jest stypendium na doroczny kongres European Respiratory Society.

Gratulując nagrodzonym, zapraszamy młodych lekarzy do zgłaszania prac na najlepszą pracę pneumonologiczną roku 2007.

Warszawsko-Otwocki Oddział Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc zaprasza młodych lekarzy do 35. roku życia – do udziału w V Konkursie im. prof. Janiny Misiewicz i zgłaszania swoich prac dotyczących szeroko pojętej problematyki pneumonologii pod adresem:
dr hab. med. Joanna Chorostowska-Wynimko, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, 01-138 Warszawa, ul. Płocka 26, e-mail: immuno@igichp.edu.pl
Regulamin konkursu – na stronie internetowej Polskiego Towarzystwa Ftyzjopneumonologicznego:
http://www.ptchp.home.pl

Sesja im. prof. Janiny Misiewicz służy również uhonorowaniu współczesnych autorytetów i nauczycieli. Na spotkanie przybyli wszyscy poprzedni wykładowcy: prof. Jan Zieliński, prof. Ewa Rowińska-Zakrzewska i prof. Adam Torbicki. W tym roku kapituła konkursu uhonorowała prof. Marka Jakóbisiaka, immunologa z warszawskiej Akademii Medycznej. Choć nie specjalizuje się on w chorobach płuc, to od wielu lat związany jest ze środowiskiem pneumonologicznym i służy mu bezinteresowną pomocą. Szczególnie należy podkreślić olbrzymie zasługi dydaktyczne prof. Jakóbisiaka – wychowawcy wielu cenionych lekarzy i naukowców. Tegorocznej wykład dotyczył perspektyw genoterapii.

Tadeusz M. ZIELONKA
przewodniczący Warszawsko-Otwockiego Oddziału PTChP

Archiwum