8 września 2007

Walka o jakość mózgu

Polska Komisja ds. Kontroli Zaburzeń z Niedoboru Jodu oraz Departament Polityki Zdrowotnej Ministerstwa Zdrowia opracowały program, który przewiduje zwiększenie dawki jodu dodawanego do soli kuchennej i pasz zwierzęcych.

Polscy lekarze, zgodnie ze stanowiskiem Światowej Organizacji Zdrowia, będą apelowali o zmniejszenie spożycia soli. Jednak spadek spożycia może spowodować wzrost zachorowalności na choroby związane z niedoborem jodu, ponieważ sól jest głównym nośnikiem tego pierwiastka w systemie profilaktyki jodowej.
Prof. Zbigniew Szybiński z Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, szef Komisji ds. Kontroli Zaburzeń z Niedoboru Jodu, podczas konferencji prasowej podkreślił, że w polskich warunkach walka z niedoborem jodu „to walka o jakość mózgu”. Dodał, że Komisja opracowuje również zmianę standardu jodowania pasz dla zwierząt hodowlanych, przez co zwiększy się zawartość jodu w mleku. Rozważana jest również rekomendacja do uznania wody mineralnej z zawartością jodu za dodatkowe źródło tego pierwiastka.
Według prof. Szybińskiego, zwiększone jodowanie soli oraz pasz zwierzęcych nie powinno wpłynąć negatywnie na zdrowie osób, które muszą wystrzegać się jodu. Lekarze powinni jednak zwracać większą uwagę na pacjentów podczas podawania kontrastu bądź aplikowania takich leków, jak np. amiodaron. W związku ze zwiększeniem dawki jodu w pożywieniu zostaną przeprowadzone bezpłatne szkolenia lekarzy.
AK


Archiwum