9 września 2007

Wykład „Wywiad medyczny, aspekt powrotu do natury” dr Schreyera

Z przyjemnością informujemy, że dr Krzysztof SCHREYER uczestniczył jako wykładowca na III Sztokholmskim Minisympozjum „Medycyna i Natura” w Sztokholmie w czerwcu 2007 r. Interesujący wykład dr. Schreyera pt. „Wywiad medyczny, aspekt powrotu do natury” spotkał się z dużym uznaniem uczestników. Nieoceniony był również udział dr. Schreyera jako współmoderatora podsesji „Działania związkowych organizacji lekarskich oraz warunki pracy lekarzy polonijnych i polskich w świetle unijnych dyrektyw”.
W imieniu organizatorów, czyli Polskiego Związku Medycznego w Szwecji oraz Federacji Polonijnych Organizacji Medycznych na Świecie, chciałbym wyrazić wdzięczność Okręgowej Radzie Lekarskiej w Warszawie za wydelegowanie dr. K. Schreyera na nasze sympozjum oraz nadzieję na dalsze owocne i częste kontakty między naszymi organizacjami.

Jan W. Borowiec
President of
the Federation of Polish Medical Organizations Abroad
President of the Polish Medical Association in Sweden

Archiwum