11 września 2007

Z Mazowsza

Kolumnę redaguje
Piotr Kaczmarek

Dodatkowe pieniądze dla mazowieckich szpitali
Będzie więcej pieniędzy na krótkoterminowe poręczenia lub pożyczki dla szpitali – poinformował Sejmik Województwa Mazowieckiego.

Radni zdecydowali, że przeznaczą na pożyczki nie 20, ale 50 mln zł. W tym roku wykorzystano już 12 mln. Pieniądze zostaną przeznaczone głównie na pożyczki dla szpitali, których finanse ucierpiały podczas strajku. Samorząd poinformował, że wpłynęło już kilka wniosków o przyznanie pożyczek – na łączną kwotę 15 mln zł.

Nowy sprzęt w ostrołęckich i siedleckich karetkach
Samorząd województwa mazowieckiego podjął decyzję o dofinansowaniu zakupu sprzętu umożliwiającego przesyłanie danych dotyczących stanu pacjenta bezpośrednio z karetki do szpitala.

Ze sprzętu korzystać będą zespoły ratownictwa medycznego regionu ostrołęckiego i siedleckiego. Samorząd przekaże na ten cel 200 tys. zł – dla regionu ostrołęckiego; oraz 150 tys. zł – dla regionu siedleckiego.

Wizja lokalna w Pułtusku
W lipcu br. odbyła się wizja lokalna na budowie szpitala w Pułtusku.

Wziął w niej udział marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
Samorząd powiatu pułtuskiego zwrócił się do marszałka z prośbą o wsparcie i pomoc w pozyskaniu środków finansowych na dokończenie I etapu budowy szpitala.

Będzie kolonoskop w Ostrowi Maz.
W lipcu br. burmistrz Ostrowi Mazowieckiej Mieczysław Szymalski odpowiedział pozytywnie na prośby dyrekcji ostrowskiego szpitala o pomoc w zakupie kolonoskopu, którego szacunkowa wartość waha się w granicach 100-120 tys. zł.

Podjęte zostaną działania, by wygospodarować z budżetu miasta potrzebną kwotę, tak by umożliwić Radzie Miasta wsparcie szpitala przy zakupie potrzebnego sprzętu. Obecnie pacjenci hospitalizowani w ostrowskim szpitalu przewożeni są na kolonoskopię do Łomży.

Rozbudowa w Łosicach zakończona
27 czerwca br. odbyło się uroczyste oddanie do użytku nowego skrzydła w SPZOZ w Łosicach.

W nowej części szpitala znajduje się m.in. oddział intensywnej opieki medycznej, izba przyjęć, przychodnia specjalistyczna, bloki operacyjne, oddziały chirurgii i wewnętrzny oraz zakład rehabilitacji. Szpital wzbogacił się również o nowy sprzęt medyczny – aparat USG z dopplerem, kardiomonitory i 2 aparaty rentgenowskie. Placówce przybyło ok. 60 łóżek.
Wartość sprzętu medycznego wynosi 2 mln zł, z czego 1,5 mln zł pochodziło ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Całkowity koszt rozpoczętej w 2004 r. rozbudowy szpitala wyniósł ok. 10,5 mln zł, z czego 8,5 mln to dotacje z Urzędu Marszałkowskiego. Pozostałe 2 mln pochodzą z budżetu starostwa powiatowego.

Nowy dyrektor w Ciechanowie
1 czerwca br. Zarząd Województwa Mazowieckiego powołał na stanowisko dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Ciechanowie mgr. inż. Zbigniewa Trzeciaka.

Wcześniej dyrektorem placówki była Henryka Romanow.

O sytuacji w ochronie zdrowia
W czerwcu br. Sejmik Województwa Mazowieckiego przyjął stanowisko w sprawie sytuacji w ochronie zdrowia w województwie mazowieckim.

Radni wyrazili głębokie zaniepokojenie pogarszającą się sytuacją zakładów opieki zdrowotnej, w których przedłużają się akcje protestacyjne lekarzy i pielęgniarek. Niepokój samorządowców wzbudziło również narastające niezadowolenie innych grup zawodowych wynikające z braku propozycji rozwiązań systemowych, które mogłyby skutecznie poprawić niezwykle trudną sytuację pracowników ochrony zdrowia, będącą skutkiem kilkunastoletnich zaniedbań.
Każdy dzień strajku przynosi niepowetowane straty – napisali radni – co w konsekwencji będzie prowadziło do narastania zadłużenia. Ograniczenie działalności zakładów opieki zdrowotnej stwarza realne zagrożenie bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców województwa mazowieckiego.
Radni przypomnieli, że co roku samorząd podejmuje intensywne działania mające na celu wsparcie finansowe zakładów, zarówno w procesach inwestycyjnych, jak i poprzez zapewnienie warunków do przeprowadzenia restrukturyzacji zadłużenia. Poinformowali, że do procesu restrukturyzacyjnego przystąpiły 34 zakłady opieki zdrowotnej podległe samorządowi województwa; 28 z nich uzyskało pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na łączną kwotę 70.243,58 tys. zł. Dodatkowo w latach 2005-2006 organ założycielski przejął 58.325,89 tys. zł zobowiązań cywilnoprawnych i poręczył kredyty długoterminowe na łączną kwotę 106.840,78 tys. zł. Samorządowcy stwierdzili, że w obecnej sytuacji ekonomicznej, pogarszającej się dodatkowo wskutek strajków, istnieje realne zagrożenie dla prowadzonego procesu restrukturyzacji zobowiązań.
Zdaniem radnych, dramatem zarówno dla zakładów opieki zdrowotnej, jak i dla mieszkańców Mazowsza staje się masowe wypowiadanie warunków zatrudnienia przez wykształconą kadrę medyczną. W ciągu trzech miesięcy zakłady opieki zdrowotnej mogą stanąć przed problemem braku lekarzy.
Radni województwa mazowieckiego stwierdzili, „że powyższe problemy wymagają podjęcia przez rząd pilnych działań zapobiegających nieodwracalnym skutkom pogarszania się już i tak dramatycznej sytuacji w ochronie zdrowia”. Ponadto apelują „do stron konfliktu wyrażonego strajkiem środowisk medycznych o podjęcie rozmów oraz osiągnięcie tak oczekiwanego kompromisu”.

Archiwum