18 października 2007

Badania nad antykoncepcją

Międzynarodowy Instytut Badawczy SKIM Analytical Healthcare przeprowadził ogólno-europejską ankietę „Pan EU Study” dotyczącą stosowania antykoncepcji i wiedzy na ten temat wśród kobiet. Badaniu poddano mieszkanki 14 krajów, w tym również Polski.

W krajach Europy Wschodniej, w porównaniu z krajami śródziemnomorskimi, kobiety wcześniej rodzą pierwsze dziecko (94 proc. ankietowanych Polek chce urodzić je przed 30 r. ż.), ale później rozpoczynają życie płciowe. Odsetek kobiet stosujących środki antykoncepcyjne podczas pierwszego stosunku jest niski. Prawie wszystkie kobiety rozpoczynają stosowanie metod antykoncepcyjnych przed 25 r. ż., większość – od tabletki antykoncepcyjnej lub prezerwatywy używanej przez partnera.
W Polsce średnio 4 na 10 kobiet nie stosuje żadnej metody antykoncepcyjnej. Środki hormonalne, głównie w postaci pigułek antykoncepcyjnych, zażywa mniej niż 25 proc. Polek (w Europie, poza Hiszpanią, Rosją i krajami nadbałtyckimi, ponad 40 proc.). Poziom wiedzy nt. antykoncepcji hormonalnej i wykorzystania metod innych niż tabletki jest u nas niski (tylko połowa Polek słyszała o wkładce domacicznej, 3 proc. ją stosuje).
Kontakty z ginekologiem i lekarzem rodzinnym kobiety uznają za najważniejsze źródło informacji dotyczące środków antykoncepcyjnych. W Polsce często źródłem wiedzy na ten temat są również media: czasopisma, radio, TV. mkr

Archiwum