23 października 2007

Pionier w przywracaniu słuchu

Minęła 15. rocznica wszczepienia pierwszego w Polsce implantu ślimakowego osobie całkowicie niesłyszącej. Przeprowadzenie tej operacji było ogromnym wyzwaniem naukowym, medycznym, organizacyjnym i technicznym. 16 lipca 1992 r. podjął się go prof. dr hab. med. Henryk SKARŻYŃSKI.

Dla środowiska medycznego zajmującego się problemami słuchu i słyszenia była to nowa, rewolucyjna metoda, dająca szansę wejścia do świata dźwięków tym, którzy nigdy nie słyszeli, oraz powrotu do tego świata tym, którzy słuch stracili. Osoby te po operacji odzyskują słuchowy kontakt ze światem, mogą funkcjonować w społeczeństwie na równych zasadach – uczą się w ogólnodostępnych szkołach, pracują i cieszą się pełnią życia.
Obchody rocznicowe wszczepienia pierwszego w Polsce implantu ślimakowego osobie całkowicie niesłyszącej pod hasłem „Implant nadziei – ocena po 15 latach” trwały dwa dni. Odbyła się konferencja naukowa Polskiego Towarzystwa Naukowego Zaburzeń Słuchu, Głosu i Komunikacji Językowej z udziałem zagranicznych autorytetów w dziedzinie otolaryngologii, audiologii i foniatrii oraz krajowych przedstawicieli środowiska skupionego wokół problematyki niedosłuchu. Gośćmi honorowymi byli prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Andrzej Sośnierz oraz poseł Parlamentu Europejskiego Bronisław Geremek, który odsłonił tablicę pamiątkową „Przyjaciela po wsze czasy”.
Konferencję poświęcono przede wszystkim roli, jaką odegrało w Polsce wdrożenie programu implantów ślimakowych w rozwój wielu dziedzin, w tym m.in. otologii, audiologii, surdologopedii, surdopedagogiki, bioinżynierii. Spotkanie było też okazją do wymiany informacji, doświadczeń, integracji środowiska oraz podsumowania ostatnich 15 lat.
W drugim dniu odbyła się I Międzynarodowa Konferencja Użytkowników Implantów Ślimakowych, na którą przyjechali pacjenci Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu – z całego kraju, z zagranicy – oraz przedstawiciele Europejskiego Stowarzyszenia Użytkowników Implantu Ślimakowego. Było to spotkanie blisko 1500 pacjentów, ich bliskich, rodzin, przyjaciół z zespołem Instytutu. Konferencję zaszczycili swoją obecnością przedstawiciele rządu, Kościoła, mediów, którzy przez lata wspierali działania prof. H. Skarżyńskiego i jego zespołu. Punktem kulminacyjnym tej części uroczystości był koncert na flecie poprzecznym 10-letniej pacjentki z implantem ślimakowym. Drugą część spotkania stanowiły panele tematyczne, poświęcone problematyce implantów ślimakowych – użytkowania, rehabilitacji, nowym technologiom – niezwykle cenne przede wszystkim dla rodziców dzieci implantowanych.

Pierwsza operacja osoby głuchej była wielkim impulsem do rozwoju otolaryngologii, audiologii, foniatrii, rehabilitacji w całym kraju. Jej autor w ciągu dalszych 15 lat, we współpracy krajowej i zagranicznej, dokonał kolejnych pionierskich przedsięwzięć, tj.:
1992 r. – pierwsze wszczepienie implantu ślimakowego osobie całkowicie niesłyszącej,
1998 r. – pierwsze wszczepienie implantu do pnia mózgu,
1999 r. – nowa metoda leczenia wad wrodzonych ucha,
2001 r. – nowe, oryginalne sposoby chirurgii rekonstrukcyjnej ucha środkowego z zastosowaniem materiałów alloplastycznych (jonomery szklane),
2002 r. – pierwsza w świecie operacja osoby dorosłej z częściową głuchotą,
2003 r. – pierwsze w kraju wszczepienie implantu do ucha środkowego,
2004 r. – pierwsza w świecie operacja dziecka z częściową głuchotą,
2005 r. – pierwsze połączenie implantu i aparatu słuchowego w jednym uchu,
2006 r. – pierwsze w skali międzynarodowej wykorzystanie nowego dojścia operacyjnego w zastosowaniu nowej generacji implantów ucha środkowego,
2007 r. – opracowanie z zespołem pierwszego w świecie systemu telefittingu, czyli stałego zdalnego nadzoru nad działaniem implantu u pacjentów w dowolnym miejscu jego bytowania.

Prof. Henryk Skarżyński jest dyrektorem Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu, kierownikiem Międzynarodowego Centrum Słuchu i Mowy. Wraz z zespołem wykonuje najwięcej na świecie operacji poprawiających słuch. W ciągu 15 lat otrzymał ponad 50 wyróżnień krajowych
i międzynarodowych za osiągnięcia naukowe, kliniczne, organizacyjne i popularyzację nowych technologii.

Archiwum