22 października 2007

Wystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskich – Strajk w Radomiu

W sierpniu br. RPO wydał komunikat w związku z sygnałami środków masowego przekazu o eskalacji akcji strajkowej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Radomiu i proteście jego pacjentów.

W komunikacie podano, że 28 sierpnia br. Rzecznik Praw Obywatelskich skierował swoich przedstawicieli do WSzS w Radomiu, żeby zapoznali się z zaistniałą sytuacją.
Ustalono, że akcja strajkowa lekarzy, rozpoczęta 21 maja br., do dnia wizyty przedstawicieli RPO była realizowana w formie „ostrego dyżuru”. Chorych przyjmowano na oddziały szpitalne wyłącznie w stanie zagrożenia życia i zdrowia. Nie przeprowadzano planowych zabiegów. Nie działała też większość przyszpitalnych poradni i pracowni specjalistycznych.
Prowadzona w szpitalu akcja strajkowa powodowała poważne ograniczenia w dostępie pacjentów do świadczeń medycznych. Wywołało to spontaniczną reakcję grupy pacjentów, którym strajkujący lekarze odmówili udzielenia takich świadczeń. 13 sierpnia br. zawiązał się Społeczny Komitet Praw Pacjenta. 21 sierpnia br. kilkoro członków tego Komitetu podjęło strajk okupacyjny na terenie szpitala.
Rzecznik poinformował przewodniczącego szpitalnej organizacji OZZL o swoim głębokim zaniepokojeniu przedłużającą się akcją strajkową, ostro godzącą, jego zdaniem, w prawo obywateli do ochrony zdrowia oraz prawa pacjentów.
RPO skierował do protestujących lekarzy apel o powstrzymanie się od działań rzutujących na bezpieczeństwo zdrowotne obywateli. 29 sierpnia br. między komitetem strajkowym a dyrekcją szpitala doszło do pertraktacji, podczas których uzgodniono, że protest lekarzy będzie kontynuowany w formie oflagowania obiektów szpitalnych oraz informowania pacjentów o sytuacji i żądaniach lekarzy – podano w komunikacie.

AK

Archiwum