10 października 2007

Z Mazowsza

Kolumnę redaguje
Piotr Kaczmarek

Będzie spółka w Siedlcach
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siedlcach zostanie przekształcony w spółkę.

Taką decyzję podjęli 31 sierpnia br. siedleccy radni. Transformacja ma na celu wprowadzenie bardziej efektywnych form organizacji i zarządzania placówką oraz poprawę wyników finansowych przy zachowaniu kontroli ze strony samorządu. Spółka będzie pozyskiwać środki z NFZ oraz ze świadczenia płatnych usług medycznych wykonywanych poza kontraktem. Dodatkowe pieniądze będzie można przeznaczyć m.in. na podwyżki, co ma szczególne znaczenie przy obecnych brakach w personelu medycznym. Jednocześnie radni zdecydowali, że zostanie powołana spółka komunalna „Medycyna Siedlecka”, która przejmie ZOZ. Pierwsze zakłady działające na nowych zasadach zaczną świadczyć usługi medyczne w połowie przyszłego roku.

Dodatkowe dotacje
Mazowieckie placówki medyczne będą mogły pozyskać dodatkowe 33 mln zł ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

21 sierpnia br. zarząd województwa podjął decyzję o uruchomieniu dodatkowego komponentu w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza. Z pomocy samorządu mogą skorzystać jednostki samorządu terytorialnego, będące organami założycielskimi dla zakładów opieki zdrowotnej i domów pomocy społecznej. Wysokość dotacji celowej w ramach komponentu nie może być wyższa niż 85 proc. wartości przedsięwzięcia i nie może przekroczyć kwoty 1 mln zł na beneficjenta w roku budżetowym. Maksymalna kwota dofinansowania dla domów pomocy społecznej i szpitali mających do 200 łóżek wynosi 500 tys. zł; dla szpitali powyżej 200 łóżek – 1 mln zł. Decyzja o dodatkowych środkach była podyktowana trudną sytuacją i olbrzymimi potrzebami mazowieckich szpitali.

Nowa sanitarka w Osiecku
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Osiecku wzbogacił się o ambulans.

Trzyletni samochód marki „Volkswagen Transporter” został sprowadzony ze Szwajcarii. Po drobnych naprawach i malowaniu służy mieszkańcom gminy. Za pojazd zapłacono 50 tys. zł, z czego 35 tys. wyłożyły władze gminy, a 15 tys. – osiecki ZOZ. Niestety, jest on ubogo wyposażony w sprzęt medyczny i obecnie może służyć jedynie do przewozu pacjentów. Aby doposażyć sanitarkę, planuje się zbiórkę pieniędzy wśród mieszkańców gminy.

Pieniądze dla szpitala w Pułtusku
Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął decyzję o przekazaniu 11 mln zł na budowę nowego budynku szpitala w Pułtusku.

Do tej pory prace były finansowane
z budżetu państwa w ramach kontraktu wojewódzkiego, jednak na lata 2007-2008 placówka nie otrzymała tego wsparcia. Ze względu na duże zaawansowanie prac budowlanych wstrzymanie inwestycji byłoby bardzo niekorzystne. Kontynuacja budowy jest konieczna również ze względu na bardzo zły stan techniczny budynków, w których obecnie funkcjonuje szpital. Stan i wiek obiektu uniemożliwiają dostosowanie go do potrzeb nowoczesnej placówki ochrony zdrowia oraz przeprowadzenie w nim modernizacji i montażu nowoczesnej aparatury medycznej. Środki przekazane na budowę pochodzą z Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza.

ISO w Łukowie
24 sierpnia br. łukowski szpital oficjalnie otrzymał Certyfikat ISO 9000:2001.

Działania zmierzające do uzyskania ISO trwały prawie rok. W tym czasie pracownicy szpitala przechodzili szkolenia, opracowano też szereg nowych dokumentów określających procedury wykonywane w szpitalu. Dzięki certyfikatowi – ZOZ w Łukowie może liczyć na pozyskanie większych środków z Narodowego Funduszu Zdrowia.

„Meditrans Ostrołęka” ma nowe ambulanse
Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans Ostrołęka” w sierpniu br. wzbogaciła się o dwa pojazdy.

Ambulanse będą służyły do przewozu pacjentów między placówkami medycznymi. Zostały wyposażone w nosze oraz instalację tlenową. Pojazdy przeznaczono do obsługi szpitali w Przasnyszu i Ostrowi Mazowieckiej. W tych miejscowościach „Meditrans” świadczy najwięcej usług. Wartość każdego pojazdu to ok. 100 tys. zł.

Zbiórka na rentgen
Władze powiatu wyszkowskiego organizują środki na zakup aparatów RTG.

Starosta powiatu zwrócił się do władz gminnych o przekazanie na ten cel po złotówce od mieszkańca. W odpowiedzi na apel część gmin wpłaciła już pieniądze. Z zebranych środków planowany jest zakup rentgena przyłóżkowego wartości ok. 100 tys. zł. Jeśli weźmie się pod uwagę liczbę mieszkańców powiatu, zebrana kwota powinna przekroczyć 70 tys. zł. Urządzenie będzie głównie wykorzystywane przez szpitalny oddział ratunkowy, ale ze względu na mobilność skorzysta z niego cała placówka.

Rozmowy o prywatyzacji
w Jabłonnie Lackiej 27 lipca br. w gminie Jabłonna Lacka odbyło się spotkanie wójta i radnych gminy z dyrektorem sokołowskiego SP ZOZ Tadeuszem Ciołkowskim.

Na spotkaniu omawiano możliwości przekształcenia miejscowego ośrodka zdrowia w NZOZ. Obecnie jest on dzierżawiony i obsługiwany przez SP ZOZ
w Sokołowie Podlaskim. Władze gminy ze względu na nieodległe przejście
na emeryturę obecnie przyjmującego
w ośrodku lekarza obawiają się zamknięcia placówki, co pozbawiłoby mieszkańców gminy opieki medycznej. Prowadzono już rozmowy z oferentami, którzy są gotowi poprowadzić NZOZ. Personel medyczny obawia się jednak, że po przekształceniach może otrzymać gorsze warunki zatrudnienia.

Archiwum