27 listopada 2007

Gorący temat – Parlamentarzyści z naszej Izby

POSŁOWIE – VI kadencja>

Marek Balicki
Psychiatra i anestezjolog, poseł na Sejm RP I i II kadencji, senator V kadencji, wiceminister zdrowia w rządzie Hanny Suchockiej, dwukrotnie minister zdrowia. Ostatnio dyrektor Szpitala Wolskiego
w Warszawie. Wiceprzewodniczący sejmiku Mazowsza. Lista LiD

Czesław Czechyra
Pediatra, specjalista organizacji ochrony zdrowia. Absolwent AM w Lublinie. Od tego czasu pracuje jako lekarz w Kozienicach, najpierw w przychodniach, a od 1983 r. w powiatowym szpitalu, obecnie – ordynator oddziału pediatrycznego. Był radnym powiatu, gminy, teraz – sejmiku. Lista PO

Alicja Dąbrowska
Lekarz chorób wewnętrznych, radna dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy – członek Komisji Edukacji, Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia, Komisji Budżetu i Finansów oraz dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Lista PO

Ewa Kopacz
Lekarz rodzinny. Do 2001 r. kierowała Zakładem Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu, była radną sejmiku Mazowsza. Poseł IV i V kadencji, przewodnicząca Sejmowej Komisji Zdrowia, szefowa mazowieckiej PO, typowana na ministra zdrowia. Lista PO

Zbigniew Religa
Wybitny kardiochirurg, były rektor Śląskiej Akademii Medycznej i dyrektor Instytutu Kardiologii w Aninie, senator RP III i V kadencji. Minister zdrowia w rządzie Jarosława Kaczyńskiego. Lista PiS

Adam Struzik
Specjalista chorób wewnętrznych, absolwent AM w Łodzi, były dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku i przewodniczący Rady Krajowego Związku Kas Chorych. Kilkakrotnie – senator RP, marszałek Senatu III kadencji. Obecnie marszałek województwa mazowieckiego. Prawdopodobnie (jak słychać w kuluarach sejmowych) zrezygnuje z mandatu, wybierając funkcję marszałka województwa. Lista PSL

Aleksander Sopliński (będzie posłem po rezygnacji A. Struzika)
Ordynator oddziału położniczo-ginekologicznego Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie. Absolwent AM w Gdańsku. Działacz samorządowy: przewodniczący Rady Miasta Ciechanowa, radny województwa mazowieckiego. Ostatnio – wiceprzewodniczący sejmiku. Członek Rady Naczelnej PSL, poseł V kadencji – członek Sejmowej Komisji Zdrowia. Lista PSL

SENATOROWIE – VII kadencja

Stanisław Karczewski
Chirurg, absolwent warszawskiej AM. Od ukończenia studiów pracuje w Nowym Mieście n. Pilicą, ordynator oddziału chirurgicznego szpitala w Nowym Mieście. Członek Zarządu Regionalnego i Rady Politycznej PiS. Senator VI kadencji – zastępca przewodniczącego Senackiej Komisji Zdrowia oraz członek Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej. Lista PiS

Waldemar Kraska
Chirurg, absolwent AM w Białymstoku. Był kierownikiem Pomocy Doraźnej w SP ZOZ w Sokołowie Podlaskim. Zastępca ordynatora oddziału chirurgicznego. Od 2001 r. – koordynator medyczny w RM-Meditrans Stacja Pogotowia Ratunkowego w Sokołowie Podlaskim, zastępca dyrektora ds. lecznictwa tej jednostki. Senator VI kadencji – członek Komisji Zdrowia oraz Komisji Nauki i Edukacji. W poprzednich wyborach startował z listy LPR. Lista PiS

oprac. eg

Archiwum