21 listopada 2007

Listy – Otorynolaryngologia

We wrześniowym numerze „Pulsu” ukazały się dość liczne ogłoszenia dotyczące poszukiwania specjalistów dla placówek służby zdrowia oraz kandydatów na biegłych sądowych. We wszystkich tych ogłoszeniach powtarza się błąd: poszukujemy laryngologa lub otolaryngologa.
Pragnę uprzejmie powiadomić, że istnieje ogólnopolskie stowarzyszenie „laryngologów”, które – zgodnie z nomenklaturą stosowaną we współczesnym świecie
i statutem zatwierdzonym przez odpowiedni sąd – nosi nazwę: Polskie Towarzystwo Otorynolaryngologów – Chirurgów Głowy i Szyi.
Rzecz polega na tym, że współczesna otorynolaryngologia to rozpoznawanie i leczenie – zwłaszcza chirurgiczne – gardła, krtani, zatok przynosowych i jam nosa, wnętrza kości skroniowej i jej pogranicza oraz szyi. (…)

prof. zwycz. dr hab. n. med.
Grzegorz JANCZEWSKI
emerytowany kierownik
Kliniki Otorynolaryngologii AM
w Warszawie (1977-2003),
były specjalista krajowy
w zakresie otorynolaryngologii

Archiwum