15 listopada 2007

Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ o świadczeniach stomatologicznych dla dzieci i młodzieży

Świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży są wykonywane w następujących zakresach świadczeń:

1. świadczenia podstawowe dla dzieci i młodzieży do 18. roku życia – ten rodzaj świadczeń został zakontraktowany w 864 gabinetach na terenie Mazowsza; wartość środków przeznaczonych na zakup tych świadczeń wynosi 17 772 758 zł na rok;

2. świadczenia specjalistyczne w dziedzinie stomatologii dziecięcej
– z powodu braku specjalistów usługi z tego pakietu są wykonywane przez 10 poradni specjalistycznych;

3. świadczenia specjalistyczne w dziedzinie ortodoncji
(cieszące się bardzo dużym zainteresowaniem świadczeniobiorców) – na terenie MOW – NFZ zakupił świadczenia na kwotę 12 168 009 zł.

W I półroczu 2007 r. z usług lekarza dentysty w ramach ubezpieczenia zdrowotnego skorzystało ok. 6 tysięcy dzieci w wieku 7 lat.

Archiwum