9 listopada 2007

Nowe władze PTL

22 września 2007 r., podczas Krajowego Zjazdu Delegatów Polskiego Towarzystwa Lekarskiego w Katowicach, odbyły się wybory do władz Zarządu Głównego PTL na lata 2007-2011.

Obecnie Zarząd liczy 70 osób, spośród których wyłoniło się Prezydium.

W jego skład wchodzą:

1. prof. dr hab. med. Jerzy Woy-Wojciechowski – prezes;
2. dr med. Adam Czarnecki – wiceprezes;
3. dr med. Jerzy Dosiak – wiceprezes;
4. prof. dr hab. med. Jerzy Polański – wiceprezes;
5. dr Feliksa Łapkiewicz – sekretarz;
6. dr Zbigniew Miller – sekretarz;
7. doc. dr hab. med. Marek Gawdziński – skarbnik;
8. dr Krystyna Podgórska -z-ca skarbnika;
9. dr Jacek Burski – członek Prezydium;
10. dr med. Dariusz Ratajczak – członek Prezydium;
11. dr med. Maciej Hamankiewicz – członek Prezydium;
12. dr Barbara Siwińska – członek Prezydium;
13. prof. dr hab. med. Hanna Stypułkowska-Misiurewicz – członek Prezydium;
14. dr med. Marek Świtalski – członek Prezydium;
15. dr med. Janusz Wasilewski – członek Prezydium;
16. dr Beata Zawadowicz – członek Prezydium.

Uwaga! Polskie Towarzystwo Lekarskie zaprasza na prelekcję
prof. dr. hab. med. Jerzego Woya-Wojciechowskiego pt. „Jan Paweł II
i medycyna”, połączoną z promocją książki autorstwa prelegenta

pod tym samym tytułem, która odbędzie się 12 listopada br. (poniedziałek), o godz. 17.00, w Klubie Lekarza „Pod Gigantami” – Warszawa,
Al. Ujazdowskie 24.
(Książkę przedstawimy w kolejnym numerze „Pulsu”).

Archiwum