12 listopada 2007

Sesja Historyczno-Naukowa

Katedra i Zakład Anatomii Patologicznej I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie oraz Towarzystwo Lekarskie Warszawskie zapraszają wszystkich miłośników historii i anatomii patologicznej na

Sesję Historyczno-Naukową nawiązującą do 145. rocznicy pierwszego wykładu prof. Włodzimierza Ludomira Brodowskiego i 40. rocznicy śmierci twórcy Warszawskiej Szkoły Anatomii Patologicznej, prof. Ludwika Antoniego Paszkiewicza.

Uroczystość odbędzie się 17 listopada br.,
o godz. 11.00, w Sali Senatu AM w Warszawie
przy ul. Żwirki i Wigury 61.

Sesji towarzyszyć będzie wystawa pt. „Od Brodowskiego… do Paszkiewicza…”.
Zostanie również zaprezentowana monografia autorstwa dr n. med. Ewy Skrzypek-Fakhoury pt. „Od Brodowskiego… do Paszkiewicza… Twórcy Warszawskiej Szkoły Anatomii Patologicznej”.

Archiwum