13 listopada 2007

Uwaga! Recepty! Bardzo ważne!

Zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia z 17 maja 2007 r., od 1 stycznia 2008 r. obowiązują nowe druki recept, na których poza numerem PESEL pacjenta należy wpisać:

w miejscu: „data wystawienia” – datę wizyty pacjenta;

w miejscu: „data realizacji od dnia” – znak X, jeżeli pacjent dostaje 1 receptę, na której można przepisać ilość leku do 3-miesięcznego stosowania;

jeżeli zaś pacjent dostaje 3 recepty na ten sam lek do długoterminowego stosowania (każda do 1-miesięcznego stosowania) – należy wpisywać odpowiednie daty.

Nieprawidłowe wpisanie dat powoduje, że NFZ nie refunduje danego leku.

Włodzimierz Cerański
dyrektor Biura OIL

Archiwum