10 grudnia 2007

Dzień Reumatyzmu

Z okazji Światowego Dnia Reumatyzmu – 12 października – w Domu Dziennikarza w Warszawie odbyła się debata „Współczesne metody walki z chorobami reumatycznymi”, zorganizowana przez Centrum Komunikacji Medialnej, krajowego konsultanta w dziedzinie reumatologii prof. Jacka Szechińskiego oraz Dziennikarski Klub Promocji Zdrowia.

Obok prof. Szechińskiego zagadnienia medyczne związane z chorobami reumatycznymi i ich społeczne skutki omawiali: prof. Witold Tłustochowicz, wiceprezes PTR, doc. Lidia Rutkowska-Sak, zastępca dyrektora ds. klinicznych Instytutu Reumatologii, Grażyna Kaplińska-Wawrzyńczyk, naczelny lekarz ZUS, oraz Andrzej Sośnierz, prezes NFZ.
Na reumatoidalne zapalenie stawów (RZS) choruje ok. 1 proc. społeczeństwa (380 tys. osób). Znaczna część chorych (ok. 10 proc.) kwalifikuje się do leczenia lekami biologicznymi, nowocześniejszymi i o wiele skuteczniejszymi od dotychczas stosowanych. Jest to leczenie bardzo drogie, dotychczas tylko w nieznacznym stopniu refundowane przez NFZ.
Wkrótce nowe programy leczenia RZS dzieci i dorosłych zostaną zatwierdzone. Zmianę tę od dawna postulowało Polskie Towarzystwo Reumatologiczne. Umożliwi ona stosowanie leków biologicznych u większej liczby pacjentów.
Prof. Szechiński przypomniał, że nadal istnieje kilka nieprawdziwych opinii nt. chorób reumatycznych, utrudniających szybką diagnozę i leczenie, tj.: przekonanie, że istnieje tylko jeden reumatyzm; że reumatologia zajmuje się tylko dorosłymi; że choroby reumatyczne atakują tylko stawy, a o powstaniu reumatyzmu decydują klimat i wilgoć. mkr

Archiwum