23 grudnia 2007

ISO u dentysty

W listopadzie 2007 r. w siedzibie Wojewódzkiego Centrum Stomatologii w Warszawie odbyło się seminarium problemowe „Stomatologia zarządzana systemowo – czyli ISO u dentysty”, zorganizowane przez Wojewódzkie Centrum Stomatologii, pod patronatem honorowym dr. Waldemara Roszkiewicza, członka Zarządu Województwa Mazowieckiego.

W spotkaniu licznie uczestniczyli lekarze dentyści. W referatach omówiono następujące zagadnienia: Systemy zarządzania jakością w służbie zdrowia – atut czy uciążliwość? (Andrzej Bielecki, kierownik Biura TV NORD), Prawne aspekty stosowania aparatów RTG w stomatologii oraz prawne aspekty gospodarki odpadami medycznymi w stomatologii (Agnieszka Jeziorska, WCS, pełnomocnik dyrektora ds. jakości i nadzoru epidemiologicznego), Korzyści Wojewódzkiego Centrum Stomatologii z wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością (dr n. med. Maciej Nowak, WCS, z-ca dyrektora ds. medycznych). md

Archiwum