28 grudnia 2007

JJJJJJJJJJJJąkanie

Ocenia się, że problemy z płynnym mówieniem ma ok. 1 proc. dorosłych – mówi prof. Henryk Skarżyński, dyrektor Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie.

Klinika Foniatrii Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu powstała w 2001 r. w wyniku rozwoju pierwszego zespołu Zakładu Foniatrii, kierowanego przez dr hab. med. Barbarę Maniecką-Aleksandrowicz. Od ponad 5 lat kieruje nią dr med. Agata Szkiełkowska.

Klinika zajmuje się schorzeniami narządu głosu oraz zaburzeniami procesu komunikowania się w zakresie głosu, słuchu, mowy i języka. Zatrudnia lekarzy foniatrów ze specjalizacją z zakresu audiologii i foniatrii, logopedów, psychologów, pedagogów, akustyków, fizjoterapeutów. Zapewnia kompleksową opiekę wielospecjalistyczną nad pacjentami z zaburzeniami szeroko rozumianego procesu komunikatywnego. Jej działalność obejmuje profilaktykę, diagnostykę, leczenie i rehabilitację zaburzeń głosu i mowy. Placówka dysponuje nowoczesnym zapleczem diagnostycznym, wyposażonym w urządzenia do endoskopowej oceny narządu głosu i mowy, ma pracownię akustyczną, gabinet rehabilitacyjny działający w zakresie logopedyczno-psychologiczno-pedagogicznym i gabinet fizykoterapii. Mieści się tu również Polskie Centrum Tomatisa – jedyny w Polsce ośrodek terapii metodą Tomatisa.

Różnorodność czynników wpływających na powstawanie jąkania powoduje, że konieczne jest przeprowadzenie szczegółowej diagnostyki. Wszystkie osoby jąkające się poddawane są badaniu foniatrycznemu, ocenie logopedycznej, psychologicznej i pedagogicznej. Na podstawie wywiadu, badań lekarskich, po konsultacji specjalistów (wyniki testów) opracowuje się indywidualny program rehabilitacyjny. Uwzględnia on szeroko rozumianą terapię logopedyczną usprawniającą płynność mowy pacjenta, psychoterapię, fizjoterapię, ćwiczenia relaksacyjne, rehabilitację foniatryczną i farmakoterapię. Ponadto u pacjentów z zaburzeniami uwagi słuchowej i lateralizacji stosuje się terapię metodą Tomatisa (stymulację audio-psycholingwistyczną) – wyjaśnia dr Agata Szkiełkowska, kierownik Kliniki Foniatrii w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu. Ü

Sławni jąkający się:
Wergiliusz, Karol Darwin, Marilyn Monroe, Winston Churchill, Anthony Quinn, Łukasz Golec, Bruce Willis, Mike Tyson, Jurek Owsiak, Adam Michnik

Renata KORNELUK

Archiwum