16 grudnia 2007

Listy – Czas pracy lekarza odbywającego specjalizację?

W związku z tym, że 1 stycznia 2008 r. wchodzi w życie ustawa (Dz. U. z 2007 r. nr 14, poz. 89, nr 123, poz. 849 i nr 166, poz. 1172) zmieniająca dotychczasowe normy czasu pracy lekarzy – mam pytanie dotyczące odbywania specjalizacji.

Otóż w ramach szkolenia specjalizacyjnego lekarz zobowiązany jest do „wypracowania” w trakcie trwania szkolenia odpowiedniej liczby godzin oraz odpowiedniej liczby dyżurów medycznych.

W momencie wprowadzenia 48-godzinnego tygodnia pracy oraz przy utrzymaniu dotychczasowych zasad funkcjonowania większości oddziałów – „zwykła praca” (7 g. 35 min dziennie) zajmuje 36 g. 55 min. Czyli na ewentualny dyżur zostaje 11 g. 05 min (48g. – 36 g. 55 min). Jest to zdecydowanie za mało, jeśli weźmie się pod uwagę fakt, że zwykły dyżur trwa 16 g. 35 min.
48-godzinny tydzień pracy spowoduje, że każdy dyżur medyczny będzie musiał odbywać się kosztem godzin pracy w oddziale. Jak w takim razie lekarz odbywający specjalizację ma wywiązać się ze stawianych mu wymagań formalnych?

Czy rozważa się zmiany dostosowujące program specjalizacji lekarskich do nowych norm czasu pracy? Jeśli tak, to jako obecny „specjalizant” byłbym bardzo zainteresowany możliwością poznania tych zmian przed
1 stycznia 2008 r.

Piotr Sławiński
Szpital Praski w Warszawie

Archiwum