15 grudnia 2007

Odznaczenia PTL

26 października br. w pałacu Na Wodzie w Łazienkach Królewskich w Warszawie wręczono medale i odznaczenia Polskiego Towarzystwa Lekarskiego za rok 2006.

Wśród wyróżnionych znalazły się m.in. osoby z Warszawy i województwa mazowieckiego.

Godność „Medicus Nobilis” otrzymała

prof. dr hab. med. Maria Kobuszewska-Faryna, patomorfolog, emerytowany nauczyciel akademicki.

Najwyższym odznaczeniem PTL – Medalem „Gloria Medicinae” – Kapituła uhonorowała w tym roku:

dr med. Annę Formanowicz

z Ostrowi Mazowieckiej, założycielkę Fundacji AMF, sprawującej opiekę nad dziećmi z trudnych rodzin; oraz

dr Krystynę Podgórską
,
ordynatora II Oddziału Wewnętrznego Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego.

Kilka dni wcześniej „Gloria Medicinae” za rok 2006 wręczono

prof. dr. hab. med. Hilaremu Koprowskiemu
z Nowego Jorku
, twórcy pierwszej szczepionki przeciwko wirusowi polio.

Medale „Gloria Medicinae”, przyznane za rok 2005, wręczono także: Konstantemu Radziwiłłowi,
prezesowi Naczelnej Rady Lekarskiej; oraz

prof. dr. hab. med. Jerzemu Szaflikowi
, okuliście.

Odznaczenie „Bene Meristus” wręczono:

prof. Markowi Kwiatkowskiemu
,
dyrektorowi Łazienek Królewskich; oraz

dr. med. Witoldowi Sikorskiemu
, kombatantowi.
Tytuł „Zasłużonemu – Polskie Towarzystwo Lekarskie”
przyznano:

prof. dr hab. med. Jadwidze Słowińskiej-Srzednickiej,

dyrektorowi CMKP;

prof. dr. hab. med. Eugeniuszowi Butrukowi,

gastroenterologowi;

prof. dr. hab. med. Markowi Krawczykowi,

chirurgowi transplantologowi, dziekanowi I Wydziału
Lekarskiego AM;

prof. dr. hab. med. Januszowi Wałaszewskiemu,
chirurgowi transplantologowi, dyrektorowi „Poltransplantu”;

prof. dr. hab. med. Zbigniewowi Lwu-Starowiczowi,

seksuologowi;

dr Elżbiecie Romaniuk-Michalskiej;

dr. Andrzejowi Zaorskiemu; oraz

dr.
Maciejowi Pirógowi,
dyrektorowi Szpitala-Pomnika Centrum Zdrowia Dziecka.

Ponadto tytułem „Zasłużonemu – Polskie Towarzystwo
Lekarskie”
uhonorowano również nielekarzy działających
na rzecz środowiska medycznego:

ks. Józefa Jachimczaka,
krajowego duszpasterza służby zdrowia;

Bożenę Walter
, prezesa Fundacji TVN „Nie jesteś sam”;

Irenę Rej
, prezesa Polskiej Izby Farmaceutycznej;

Ewę Dux-Prabucką
z „Gazety Farmaceutycznej”; oraz

Ewę Gwiazdowicz
, redaktor naczelną „Pulsu”,
o czym informujemy Czytelników ze szczególną radością i satysfakcją.

W tym roku na uroczystość w Łazienkach zostali zaproszeni najaktywniejsi członkowie studenckich kół naukowych ze wszystkich akademii medycznych w kraju. Zostały im przyznane tzw. promessy, które będą upoważniały absolwentów akademii do wstąpienia w szeregi Polskiego Towarzystwa Lekarskiego bez osób wprowadzających. „Zamierzamy odmłodzić PTL, a nie ma wspanialszych kandydatów niż ci młodzi ludzie, którzy sami się zgłaszają do pracy naukowej podczas studiów” – uzasadniał ten krok prof. Jerzy Woy-Wojciechowski, prezes Polskiego Towarzystwa Lekarskiego.

mkr

Archiwum